Zajęcia świetlicowe, biblioteczne, logopeda

Zajęcia świetlicowe w roku szkolnym 2018/2019 (sala numer 23)

Dzień tygodnia Godziny Opiekun
Poniedziałek 6.48 – 8.00 p. J. Rogowska
13.15 – 14.10

14.10 – 15.20

p. M. Iwańska

p. M. Iwańska

 

Wtorek

6.48 – 8.00 p. E. Lewandowska
13.15 – 14.10 p. J. Rogowska
14.10 – 15.20 p.  E. Lewandowska
 

Środa

6.48 – 8.00 p. S. Wojenkowska
13.15 – 14.10 p. M. Iwańska
14.10 – 15.20 p. M. Iwańska
   
Czwartek 6.48 – 8.00 p. S. Wojenkowska
13.15 – 14.10

14.10 – 15.20

p. M. Iwańska

p. M. Iwańska

 

Piątek

6.48 – 8.00 p. S. Wojenkowska
13.15 – 14.10 p. M. Iwańska
14.10– 15.20 p. M. Iwańska

 

PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PONIEDZIAŁEK
10.30-11.15
11.30-12.15

WTOREK
9.35-10.20
10.30-11.15
11.30-12.15

ŚRODA
9.35-10.20
10.30-11.15
11.30-12.15
12.30-13.15 (klasa I)

CZWARTEK
9.35-10.20
10.30-11.15
11.30-12.15
12.30-13.15 (klasa III)

PIĄTEK
11.30-12.15
12.30-13.15

PLAN PRACY LOGOPEDY W ROKU SZKOLNYM 2018/2019

PONIEDZIAŁEK
9.30-11.30

CZWARTEK
9.30-11.30
12.30-11.30

PIĄTEK
9.30-12.30