Wywiadówki i konsultacje

Plan spotkań z rodzicami w roku szkolnym 2017/2018:
13.09.2017r.- Spotkania z rodzicami 
27.09.2017r.- Zebranie z rodzicami (16’30)
18.10.2017r.- Konsultacje dla rodziców (17’00-18’00)
15.11.2017r.- Spotkanie z rodzicami (16’30)
06.12.2017r.- Konsultacje dla rodziców (17’00-18’00)
16.01.2018r.- Spotkanie z rodzicami 16’30- podsumowanie pracy za śródrocze
14.03.2018r.- Konsultacje dla rodziców (17’00-18’00)
25.04.2018r.- Konsultacje dla rodziców (17’00-18’00)
23.05.2018r.- Spotkanie z rodzicami (16’30)