Wychować człowieka mądrego

W Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach realizowany jest ogólnopolski projekt pn. „ Wychować człowieka mądrego. Wprowadzenie modelu pracy wychowawczej i resocjalizacyjnej z zastosowaniem metody tuto ringu szkolnego jako profilaktyki pozytywnej problemów w polskiej szkole”. Projekt jest sfinansowany ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej.