UCZCILIŚMY 30 ROCZNICĘ WOLNYCH WYBORÓW

W tym roku obchodzimy 30 rocznicę pierwszych po II wojnie światowej, częściowo wolnych wyborów do parlamentu.  Wybory te odbyły się 4 czerwca 1989 roku w wyniku i na zasadach ustalonych podczas obrad Okrągłego Stołu. Uczniowie naszej szkoły uczcili tę rocznicę właśnie 4 czerwca, podczas apelu, na którym uczennice klasy VIII pod kierunkiem p. Joanny Barańskiej przedstawiły rys historyczny tych ważnych dla Polski wydarzeń, przypominając, że właśnie tego dnia, podczas pierwszej tury wyborów, miliony Polaków zadały przy pomocy kartki wyborczej śmiertelny cios dyktaturze komunistycznej.

W wyniku wyborów czerwcowych, Polska jako pierwsze państwo bloku wschodniego, miała wpływ na sprawowanie władzy, dzięki wygranej przedstawicieli opozycji demokratycznej .

To ważny dzień w historii Polski – mówią starsi uczniowie – 4 czerwca 1989 roku był zwycięstwem wolności nad komunistycznym systemem władzy. Polacy poczuli wówczas, że nareszcie są u siebie w domu.