Ubezpieczenie

Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2016/2017

Ubezpieczenie dzieci w roku szkolnym 2016/2017
Firma ubezpieczeniowa – InterRisk S.A. Vienna Inssurance Group, Oddział w Szczecinie ul. Bohaterów Getta Warszawskiego 24
Pakiet podstawowy:

Suma ubezpieczenia Składka
10.000 22zł.
12.000 26zł.
15.000 33zł.
18.000 41zł.
20.000 44zł.
30.000 67zł.

Świadczenia oraz klauzule dodatkowe w ofercie ubezpieczenia:
– klauzula zadośćuczynienia za ból – 1% SU
– bezkomisyjna wypłata świadczenia,
– śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW (100% Sumy ubezpieczenia)
– śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (100% sumy ubezpieczenia)
– śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego – dodatkowe świadczenie 50% sumy ubezpieczenia (łącznie 150% sumy ubezpieczenia)
– śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW na terenie placówki oświatowej – dodatkowe świadczenie
– z tytułu 100% uszczerbku na zdrowiu (100% sumy ubezpieczenia)
– z tytułu śmierci rodzica (przedstawiciela ustawowego) w wyniku NNW – 10% sumy ubezpieczenia
– z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNM (1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku)
– świadczenie z tytułu złamania kości i zwichnięć oraz skręceń stawów.
– z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy – (10% sumy ubezpieczonego)
– z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (jednorazowo 1% sumy ubezpieczenia)
– świadczenie za wstrząśnienie mózgu (od 1% do 5% SU w zależności od pobytu w szpitalu)
– świadczenia za oparzenia/odmrożenia (od 1% do 5% SU w zależności od stopnia i rozległości)
– zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych i środków pomocniczych – do 30% sumy ubezpieczenia
– zwrot kosztów leczenia na terenie RP – do 10% sumy ubezpieczenia,
– zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej – do 25% sumy ubezpieczenia
– świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NNW (20zł za dzień)
– świadczenie za pogryzienie, ukąszenia (od 1% do 5% SU w zależności od pobytu w szpitalu)
– włączenie odpowiedzialności za NW powstałe podczas jazdy rowerem bez uprawnień
Pakiet rozszerzony:

Suma ubezpieczenia Składka
10.000 30zł.
12.000 35zł.
15.000 42zł.
18.000 51zł.
20.000 54zł.
30.000 82zł.

Świadczenia oraz klauzule dodatkowe w ofercie ubezpieczenia: (świadczenia z zakresu podstawowego oraz poniższe świadczenia dodatkowe):
– klauzula zadośćuczynienia za ból – 1% SU
– bez komisyjna wypłata świadczenia,
– śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW (100% Sumy ubezpieczenia)
– śmierć ubezpieczonego w wyniku zawału serca lub udaru mózgu (100% sumy ubezpieczenia)
– śmierć ubezpieczonego w wyniku wypadku komunikacyjnego – dodatkowe świadczenie 50% sumy ubezpieczenia (łącznie 150% sumy ubezpieczenia)
– śmierć ubezpieczonego w wyniku NNW na terenie placówki oświatowej – dodatkowe świadczenie
– z tytułu 100% uszczerbku na zdrowiu (100% sumy ubezpieczenia)
– z tytułu śmierci rodzica (przedstawiciela ustawowego) w wyniku NNW – 10% sumy ubezpieczenia
– z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku NNW (1% sumy ubezpieczenia za 1% uszczerbku)
– z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku zawału serca i udaru mózgu
– świadczenie z tytułu złamania kości i zwichnięć oraz skręceń stawów.
– z tytułu zdiagnozowania u ubezpieczonego sepsy – (10% sumy ubezpieczonego)
– z tytułu uszczerbku na zdrowiu w wyniku ataku padaczki (jednorazowo 1% sumy ubezpieczenia)
– świadczenie za wstrząśnienie mózgu (od 1% do 5% SU w zależności od pobytu w szpitalu)
– świadczenia za oparzenia/odmrożenia (od 1% do 5% SU w zależności od stopnia i rozległości)
– zwrot kosztów nabycia wyrobów medycznych i środków pomocniczych – do 30% sumy ubezpieczenia
– zwrot kosztów leczenia na terenie RP – do 10% sumy ubezpieczenia,
– zwrot kosztów przeszkolenia zawodowego osoby niepełnosprawnej – do 25% sumy ubezpieczenia
– świadczenie za pobyt w szpitalu w wyniku NNW (40zł za dzień)
– świadczenie za pogryzienie, ukąszenia (od 1% do 5% SU w zależności od pobytu w szpitalu)
– włączenie odpowiedzialności za NW powstałe podczas jazdy rowerem bez uprawnień
– zwrot kosztów leczenie stomatologicznego ( w tym odbudowa zębów stałych)
– świadczenie z tytułu ran wymagających zszycia (od 2% do 3% SU)
– świadczenie za okaleczenie lub oszpecenie twarzy (rany twarzy) –( od 1% do 25% SU)
– świadczenie z tytułu zdiagnozowania poważnego zachorowania (20% SU)