Szkoła dla rodziców i wychowawców

3
„Na sukces najbardziej mogą liczyć ci rodzice, którzy przyznają się do popełnionych błędów własnym dzieciom – to najlepsza i najprostsza metoda dotarcia do ich serc.”
J. Taylor

Od 24 września 2014r. w naszej szkole realizowany jest projekt „Szkoła dla rodziców i wychowawców”, w ramach projektu Edukujemy i przeciwdziałamy przemocy realizowanego przez GOPS w Kurzętniku. Projekt będzie realizowany do końca listopada 2014r.
Szkoła dla rodziców i wychowawców to program 10 spotkań, dla każdego kto szuka sposobu na nawiązanie głębszych i cieplejszych relacji z dziećmi lub wychowankami.

Jego głównym celem jest wspieranie rodziców i wychowawców w radzeniu sobie w codziennych kontaktach z dziećmi i młodzieżą. Nauka umiejętności lepszego porozumiewania sie, refleksja nad własną postawą, wymiana doświadczeń, to małe kroki ku głębszej relacji, dającej zadowolenie i poczucie własnej bliskości. To także nauka dialogu i kształtowania więzi opartych na wzajemnym szacunku.

Główne motto Szkoły dla Rodziców i wychowawców brzmi:

Wychowywać to kochać i wymagać

Spotkania odbywają się w ramach I części programu, która dotyczy budowania relacji dorosły-dziecko. W czasie spotkań uczestnicy zapoznają się z takimi zagadnieniami jak:

• wyrażanie oczekiwań i ograniczeń tak, aby były przez dziecko respektowane,
• rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć,
• aktywne, wspierające słuchanie,
• motywowanie dziecka do współdziałania,
• modyfikowanie niepożądanych lub nieodpowiednich zachowań dziecka,
• uwalnianie dzieci od grania narzuconych ról w domu i szkole,
• wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka,
• budowanie realnego poczucia własnej wartości dziecka,
• konstruktywne rozwiązywanie konfliktów.

Uczestnicy mogą liczyć na miła atmosferę przy kawie i ciasteczkach. Wszyscy otrzymali bezpłatne materiały szkoleniowe.