Święto Szkoły

Szkoła Podstawowa im. Przyjaciół Ziemi w dniu 26 kwietnia obchodziła Święto Szkoły. Impreza ta integrująca społeczność lokalną ze społecznością naszej szkoły była okazją do zaprezentowania dla zaproszonych gości makiet ekosystemów wykonanych przez naszych uczniów według  harmonogramu realizacji projektu obszaru działań zachowania bioróżnorodności. Uczniowie przedstawili różnorodność poszczególnych ekosystemów pod względem kształtowania kreatywności, aby zachęcić społeczność lokalną do zwiększenia ilości miejsc dla zachowania bioróżnorodności w swoich domach i najbliższym otoczeniu.