ŚWIĘTO SZKOŁY WSZYSCY JESTEŚMY PRZYJACIÓŁMI ZIEMI

Dnia 26 kwietnia  2019 r. obchodziliśmy  Święto Szkoły i Dzień Ziemi. W uroczystości udział wzięli: Sekretarz Gminy p. Magdalena Rynkowska, przewodnicząca Rady Rodziców – Edyta Świątkowska,  Prezes OSP w Marzęcicach p. W. Kozłowski,  Przewodnicząca KGW  p. Grażyna Januszewska, Prezes Kółka Rolniczego p. I. Krasińska, Sołtys wsi Marzęcice p. Damazy Kowalski,  emerytowani pracownicy szkoły i najstarsi absolwenci oraz cała społeczność szkolna

Po powitaniu zebranych przez SU głos zabrała Pani Dyrektor Katarzyna Pukalska, która podziękowała wszystkim za wielkie zaangażowanie w realizację działań związanych ze Świętem Szkoły i Dniem Ziemi wśród których znalazły się działania związane z historią szkoły i ochroną przyrody, a szczególnie z  zachowaniem bioróżnorodności. Głos zabrali również zaproszeni goście: Sekretarz Gminy p. Magdalena Rynkowska, która przekazała na ręce Pani Dyrektor prezent w postaci ryciny przedstawiającej obecny budynek szkoły  oraz emerytowani dyrektorzy szkoły p. Barbara Zielińska i p. Zbigniew Urbański, którzy podzielili się swoimi wspomnieniami związanymi z historią szkoły.

 W drugiej części uroczystości wszyscy zebrani mieli okazję obejrzeć występy uczniów, które wywołały moment ekologicznej refleksji, że Ziemia jest naszym wspólnym dobrem, dlatego musimy  wszyscy o nią dbać. Bardzo miłym i atrakcyjnym elementem uroczystości były występy taneczne zespołu „Eko Dance” i radosny śpiew chórku szkolnego, w tym wspólne śpiewanie piosenki „Pięknie żyć”.

 Pani Dyrektor podsumowując uroczystość podziękowała wszystkim, którzy przyczynili się do tego, by była tak atrakcyjna i pełna wrażeń oraz zaprosiła do obejrzenia wystaw związanych z historią szkoły i zachowaniem bioróżnorodności, które są efektem podejmowanych działań. Warto dodać, że przed uroczystym apelem emerytowani pracownicy spotkali się w klasach z uczniami, aby przybliżyć czasy, w których pracowali w marzęcickiej placówce. Były to godne uwagi wspomnienia i interesujące fakty, które zaciekawiły uczniów. Dziękujemy wszystkim, którzy zechcieli to ważne święto spędzić razem z nami!