Samorząd uczniowski

          SAMORZĄD UCZNIOWSKI SZKOŁY PODSTAWOWEJ                     IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W MARZĘCICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

Przewodnicząca: Natalia Szustkowska
Z-ca przewodniczącego: Szymon Jarzembowski
Skarbnik:
Alicja Szramowska
Sekretarz:
Lena Stempka

Opiekunowie samorządu uczniowskiego:
Anna Lewicka, Katarzyna Golder