Rada rodziców

Skład prezydium Rady Rodziców Zespołu Szkół w Marzęcicach w roku szkolnym 2017/2018:

Przewodnicząca – Edyta Świątkowska

Zastępca –  Beata Tadajewska

Sekretarz – Katarzyna Ziółkowska

Skarbnik – Karina Drzymalska

Rada Rodziców  przy Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach w roku szkolnym 2017/2018:

Punkt przedszkolny – Zwolińska Anna

„0a” – p. Świątkowska Edyta

„0b” – p. Kowalska Lucyna

Klasa I a  – p. Ziółkowska Katarzyna

Klasa I b – p. Kusińska Aleksandra

Klasa II  – p. Groszewska Emilia

Klasa III a – p. Tadajewska Beata  

Klasa III b – p. Mączkowska Grażyna

Klasa IVa – p. Grabowska Kamila   

Klasa IV b – p.  Bendik Kamila

Klasa V – p. Wioletta Lewandowska

Klasa VI – p. Grzegorz Drzymalski    

Klasa VII – p. Piotrowicz Ewa

Klasa II A – p.  Wróblewska Barbara

Klasa II B – p. Pokojska Sylwia

Klasa III A – p. Gałędek Marzena     

Klasa III B – p. Karina Drzymalska