Pielęgniarka szkolna

Pielęgniarką w naszej szkole jest pani Urszula Budka.

Gabinet  jest otwarty w każdy piętek i co drugi czwartek w godzinach 800-1500.

Badania wykonywane w szkole przez pielęgniarkę w poszczególnych oddziałach:

SZKOŁA PODSTAWOWA

Oddział „0”:

 • Badanie rozwoju fizycznego
 • Badanie ostrości wzroku
 • Wykrywanie zeza
 • Badanie ostrości słuchu
 • Badanie mowy
 • Boczne skrzywienie kręgosłupa
 • Zniekształcenie kończyn dolnych
 • Badanie podwyższonego ciśnienia tętniczego

Klasa I:

 • Badanie ostrości wzroku
 • Badania kontrolne: rozwoju fizycznego, ostrości wzroku, podwyższonego ciśnienia tętniczego, mowy

Klasa II:

 • Badania kontrolne: rozwoju fizycznego, ostrości wzroku, mowy, podwyższonego ciśnienia tętniczego

Klasa III:

 • Badanie rozwoju fizycznego
 • Badanie ostrości wzroku
 • Widzenie barw
 • Test wykrywania skoliozy
 • Badanie podwyższonego ciśnienia tętniczego

Klasa IV:

 • Badania kontrolne: rozwoju fizycznego, ostrości wzroku, mowy, podwyższonego ciśnienia tętniczego

Klasa V:

 • Badanie rozwoju fizycznego
 • Badanie ostrości wzroku
 • Test wykrywania skoliozy
 • Test wykrywania nadmiernej kifozy piersiowej
 • Badanie podwyższonego ciśnienia tętniczego

Klasa VI:

 • Badania kontrolne: rozwoju fizycznego, ostrości wzroku, podwyższonego ciśnienia tętniczego, mowy

GIMNAZJUM

Klasa I:

 • Badanie rozwoju fizycznego
 • Badanie ostrości wzroku
 • Badanie ostrości słuchu
 • Test wykrywania skoliozy
 • Test wykrywania nadmiernej kifozy piersiowej
 • Badanie podwyższonego ciśnienia tętniczego

Klasa II:

 • Badania kontrolne: rozwoju fizycznego, ostrości wzroku, podwyższonego ciśnienia tętniczego, mowy

Klasa III:

 • Badanie ostrości wzroku
 • Badanie kontrolne: rozwoju fizycznego, ostrości słuchu, podwyższonego ciśnienia tętniczego