Dzień Ziemi

W Zespole Szkół w Marzęcicach uczniowie segregowali elektroodpady oraz pisali „Listy dla Ziemi”.

Dnia 29 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół w Marzęcicach cała społeczność uczniowska, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną poświęconą obchodom Dnia Ziemi.
Dzień Ziemi to największe, ekologiczne święto. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów brzmiało: „Elektroodpady – proste zasady”. Ten szczególny dzień powinien skłaniać każdego z nas do refleksji nad sposobami ochrony naszej planety przed zanieczyszczeniami: powietrza, gleby, wody. Wciąż wiele destrukcyjnych działań człowieka przyczynia się do wzrostu liczby zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Do takich refleksji skłonili wszystkich młodzi aktorzy z Zespołu Szkół w Marzęcicach, którzy przedstawili część artystyczną w formie apelu skierowanego do ludzi całego świata, aby chronili przyrodę oraz dbali o stan środowiska. Uczniowie wzięli również udział w akcji Fundacja Arka pisania „Listów dla Ziemi” oraz segregacji elektroodpadów. Obchody Dnia Ziemi uświetnił chórek ze szkoły podstawowej pod kierownictwem pani Anny Lewickiej. Koordynatorkami tego święta były panie: Mirosława Flaszyńska i Dominika Kowalska.

W Suszu numery ratunkowe trafiły do głów uczniów klasy pierwszej

„Jeden, jeden dwa to numer, który każdy zna. Telefon ratunkowy sam trafił do mojej głowy”- te słowa rymowanki powtarzały dzieci z Marzęcic na lekcji w Suszu, poprowadzonej przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej panią Aleksandrę Gruba-Kustusz.

W związku z Programem Edukacyjnym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i Uczymy Ratować” objętym honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej RP Szkoła Podstawowa z Marzęcic przystąpiła do konkursu wiedzy o pierwszej pomocy. Spośród zgłoszeń z całego województwa komisja wybrała pięć najlepszych projektów. Szkoła Podstawowa z Marzęcic została wyłoniona do dalszego etapu konkursu. W Suszu pani Aleksandra Gruba-Kustusz poprowadziła lekcję pokazową na temat „Numery ratunkowe”. Pierwszoklasiści zdobyli wiedzę do jakich służb i w jaki sposób zwrócić się w sytuacji zagrożenia. Przebieg lekcji obserwowało jury, które wyłoni zwycięzcę spośród finalistów etapu wojewódzkiego. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu.

Jasełka

Przedświąteczny nastrój towarzyszył społeczności uczniowskiej i gronu pedagogicznemu  w Zespole Szkół w Marzęcicach podczas jasełek bożonarodzeniowych, które odbyły się 20 grudnia 2012 r.  Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wcielając się w role diabłów i aniołów w humorystyczny sposób przedstawili walkę dobra ze złem. Nie zabrakło również szopki bożonarodzeniowej, świętego Mikołaja reklamującego produkty w sklepie. W świąteczny nastrój wprowadziły nas również kolędy i pastorałki wykonane przez chórek ze szkoły podstawowej pod kierownictwem pani Anny Lewickiej. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać kolęd w języku angielskim zaśpiewanych przez uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, których przygotowała pani Katarzyna Pukalska. Na zakończenie   życzenia świąteczne  przekazali Dyrektor Szkoły pani Hanna Makowska wraz z księdzem Michałem Rogozińskim. Jasełka przygotowały panie: Anna Błaszkowska, Anna Lewicka i Katarzyna Golder.

Święto Niepodległości

Z okazji zbliżającej się 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Zespole Szkół w Marzęcicach cała społeczność uczniowska  wraz z gronem pedagogicznym uczestniczyła w uroczystej akademii przygotowanej przez młodych artystów ze szkoły podstawowej. Apel rozpoczął się odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” oraz krótkim przemówieniem pani dyrektor, która nawiązała do tego szczególnego święta. Uznawane za najważniejsze w naszej historii wydarzenie wspominaliśmy w montażu słowno-muzycznym oraz inscenizacji przedstawionej w postaci wspomnień babci, żołnierzy, którzy opowiadali o trudnych czasach dla narodu polskiego, ale także o odrodzeniu ojczyzny. Ta „podróż przez historię” naszego państwa przybliżyła wszystkim zgromadzonym genezę Narodowego Święta Niepodległości, o którym powinniśmy zawsze pamiętać poprzez szanownie symboli narodowych, zachowywanie polskich tradycji, a także poprzez dbałość o poprawność języka polskiego. Chórek ze szkoły podstawowej wprowadził publiczność w odświętny nastrój pięknie wykonanymi pieśniami patriotycznymi. Akademię przygotowały panie: Anna Błaszkowska, Anna Lewicka i Katarzyna Golder.

Las zachwyca

Zespół Szkół w Marzęcicach – Gimnazjum realizował projekt pt. „Korzenie nie znają granic”. W ramach projektu zorganizowano:
spotkanie z leśnikiem p. Waldemarem Kopyczyńskim „Ocena stanu zalesienia na terenie Powiatu Nowomiejskiego i gospodarka leśna w Nadleśnictwie Brodnica”. Na spotkaniu obecna była p. Ada Furmanek pracownik Urzędu Gminy w Kurzętniku, która przybliżyła zagadnienie związane z gospodarką odpadami na terenie gminy.
zbiórka makulatury na akcję „Ratuj konie – Klub Gaja”
posadzenie jarząba pospolitego przed szkołą i w remizie śródpolnej 30 szt.
wielopokoleniowe sadzenie lasu w Leśnictwie Grabiny (24 ary) 26.10.2012 roku
konkurs plastyczny „Korzenie nie znają granic”, na który wpłynęło 80 prac z 6 szkół, w tym 1 z Litwy (Średnia Szkoła im. Anny Krepsztul w Butrymańcach).
Aby podnieść atrakcyjność przyznawanych nagród zdecydowano się na zakup książek o tematyce plastycznej, farb i kredek ze sklepu dla plastyków, gdyż materiały są niedostępne dla uczniów, a szczególnie szkół polskich na Litwie. Ze względu na bardzo krótki okres realizacji wystawa pokonkursowa zostanie zorganizowana z udziałem uczniów z Litwy na początku grudnia.

 

 

Dzień Papieski

16 października 2012 r. w Zespole Szkół w Marzęcicach odbył się uroczysty apel poświęcony 34 rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II, w którym udział wzięli również mieszkańcy Marzęcic. Uczniowie gimnazjum przygotowali część artystyczną w formie relacji reporterskiej z Wadowic, Watykanu i Zespołu Szkół w Marzęcicach. Młodzi aktorzy przybliżyli nam w postaci wspomnień życie Jana Pawła II. Uroczystość uświetniły piękne pieśni wykonane przez uczniów naszej szkoły. Podsumowaniem części artystycznej było wspólne zaśpiewanie „Barki”. Na koniec zabrał głos ks. Michał Rogoziński.
Część artystyczną i oprawę muzyczną przygotowała pani Anna Lewicka. Dyrektor szkoły przekazała prezent do biblioteki szkolnej w postaci zestawu książek i płyt poświęconych pielgrzymkom Jana Pawła II do Polski.

Słodkie ślubowanie

9 października 2012 r. uczniowie kl. I Gimnazjum w Marzęcicach w obecności Dyrekcji Szkoły i Grona Pedagogicznego, rodziców złożyli uroczyste ślubowanie.
Najmłodsi gimnazjaliści mieli okazję zmierzyć się w „Pojedynku klas” przygotowanym przez starszych kolegów. Zwycięzcy otrzymali nagrodę „Niespodziankę” oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców.
W tym samym dniu obchodziliśmy także Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie gimnazjum przedstawili krótką genezę tego święta oraz złożyli życzenia wszystkim pedagogom. O doznane wrażenia estetyczne i miłą atmosferę zadbali młodzi recytatorzy oraz chórek ze Szkoły Podstawowej pod kierownictwem pani Anny Lewickiej. Pani dyrektor – Hanna Makowska podziękowała wszystkim nauczycielom za zaangażowanie w pracę oraz wręczyła Nagrody Dyrektora.
10 października 2012 r. odbyło się ślubowanie kl. I Szkoły Podstawowej w Marzęcicach, na którym gościliśmy wójta Gminy Kurzętnik pana Wojciecha Dereszewskiego. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Następnie ślubowanie złożyli rodzice, w którym zobowiązali się do miłości, opieki i wsparcia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Uczniowie kl. I zostali przyjęci do SKO oraz otrzymali gadżety Banku PKO i upominki od Rady Rodziców w postaci olbrzymich cukierków.