Odpłatność za obiady

Odpłatność za obiady od roku szkolnego 2017/2018 3,50 zł/obiad, płatne za cały miesiąc i do piątego dnia każdego miesiąca z góry.