NARODOWE CZYTANIE 2019

Narodowe Czytanie w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach

Narodowe Czytanie organizowane jest przez Prezydenta RP od 2012 roku. Akcja została zainicjowana wspólną lekturą „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. W 2013 roku w całej Polsce odbyło się czytanie dzieł Aleksandra Fredry, a podczas następnych edycji przeczytano kolejno: „Trylogię” Henryka Sienkiewicza oraz „Lalkę” Bolesława Prusa, „Quo vadis?” Henryka Sienkiewicza, a także „Wesele” S. Wyspiańskiego i „Przedwiośnie” Stefana Żeromskiego. W tym roku, podczas ósmej edycji akcji, czytać będziemy osiem nowel wybranych przez parę prezydencką.

Akcję tę w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi przeprowadziliśmy w piątek 6.09.2019r. w dzień poprzedzający tę doniosłą uroczystość. Uczniowie mieli okazję dowiedzieć się, na czym polega akcja Narodowego Czytania i co jest jej celem oraz poznać wybrane nowele lub ich fragmenty, zaś najmłodsi wykonali ilustrację do poznanych utworów.

Nagrodą za aktywny udział w zajęciach był odcisk pieczęci, którą otrzymaliśmy z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.