Materia Baterii

Punkt przedszkolny podsumowuje działania podjęte w ramach
kampanii edukacyjno-promocyjnej „Materia Baterii”

 Żyjemy w czasach, gdzie człowiek dąży do osiągania swoich celów, nie patrząc na konsekwencje. Postęp cywilizacyjny jest tak wielki, że możemy mieć wszystko. Wraz z nową technologią, nastąpiła degradacja środowiska naturalnego. W dalszym ciągu postępuje skażenie wód, gleb, powietrza… ilość generowanych odpadów we współczesnym świecie jest oszałamiająca.

Punkt przedszkolny, który mieści się w Zespole Szkół w Marzęcicach przystąpił do projektu, który polegał na przeprowadzeniu kampanii edukacyjno-promocyjnej dotyczącej zużytych baterii i akumulatorów. Projekt promowany jest przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem projektu jest Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Za realizacje projektu odpowiada Pani Magdalena Ćwiklińska, nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Realizacja działań konkursowych oznacza wywiązanie się przez Punkt Przedszkolny z poszczególnych zadań. Dokumentowanie działań odbywało się za pośrednictwem strony internetowej. Pierwszym etapem realizacji działań była rejestracja na stronie projektu:www.materiabaterii.ekoszkola.pl. Następnie został wykonany przez przedszkole audyt początkowy. Celem audytu było zbadanie poziomu wiedzy na temat baterii. W dalszej kolejności uczestnicy przystąpili do realizacji zadań zgodnie z listą zadań do wykonania. Zadania zostały podzielone na cztery etapy pracy zespołowej. Za zaliczenie i udokumentowanie każdego etapu uczestnicy otrzymali odznakę.

Za zaliczenie I etapu nasze przedszkole uzyskało odznakę „EkoEKSPERT-A”. Zdobycie tej odznaki łączy się z uzyskaniem przez dzieci wiedzy dotyczącej postępowania z bateriami. Odpowiada na pytania: Czym jest bateria? Jakie są jej rodzaje? Jak postępować ze zużytymi bateriami? Jak minimalizować używanie baterii na co dzień? Jednym z zadań było opracowanie szkolnego kodeksu postępowania z bateriami. Przedszkolacy, zwrócili szczególną uwagę na to, jak należy postępować z zużytymi bateriami oraz jak powinna wyglądać polityka placówki w tym zakresie. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich substancje stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Maluszki zdobyte informacje przedstawili w formie graficznej, w ten sposób powstał Szkolny Kodeks Postępowania z Bateriami, który został umieszczony na tablicy informacyjnej w naszej szkole. Z kodeksem zapoznali się wszyscy uczniowie naszej placówki, nauczyciele i rodzice. W przedszkolu odbyły się również zajęcia otwarte dla rodziców oraz happening ekologiczny z ich udziałem.

W celu uzyskania drugiej odznaki „Eko-BADACZA” nasz Ekozespół podjął kolejne kroki. Wspólnie przygotowaliśmy kwestionariusz ankiety, aby sprawdzić  poziom wiedzy na temat baterii. W ankiecie wzięli udział nauczyciele naszej placówki, rodzice oraz przypadkowo wybrani mieszkańcy. Przygotowaliśmy około 50 ankiet. Ankieta była anonimowa, zawierała  pytania otwarte i  zamknięte. Przeprowadzona ankieta pokazała, iż poziom wiedzy badanych, który dotyczy zużytych baterii jest wysoki. Badani mają świadomość jak właściwie użytkować baterie oraz jak z nimi  postępować. Wyniki ankiety zostały opracowane w formie badań jakościowych.

W trzecim etapie, aby uzyskać  odznakę Eko-Inspektora przedszkolacy stworzyli mapę miejsc, do których możemy oddawać zużyte baterie. Celem tego zadania było przyczynienie się poprzez realne działanie do tego, by coraz mniej zużytych baterii trafiało na wysypisko śmieci. Zebrane informacje o tych miejscach oraz stworzenie nowych, pomogło wielu osobom dokonać odpowiedzialnych i zrównoważonych wyborów. Aby zdobyć odznakę konieczne było zrealizowanie dwóch punktów. Pierwszym było mapowanie miejsc zbiórki zużytych baterii. Przedszkolacy wraz ze swoja panią szukali miejsc zbiórki, spisywali, a następnie wykonali etykietki. Etykietki zostały umieszczone na mapce, która została wcześniej przygotowana przez nauczyciela. Z przygotowanych przez nas informacji mogą skorzystać wszyscy zainteresowani, czyli nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale i rodzice a także goście naszej szkoły. Mapa jest dostępna na terenie naszej szkoły. Drugim zadaniem było zorganizowanie zbiórki zużytych baterii. Takie miejsce w naszej szkole powstało na półpiętrze. Zostało tam ustawione pudełko na zużyte baterie oraz umieszczony został plakat informacyjny o akcji. Uczniowie chętnie zaangażowali się w akcję. Akcja zbierania baterii nadal trwa. Wykonaliśmy również w przedszkolu  gazetkę ścienną, która jest przejrzysta i kolorowa. Gazetka w wizualny sposób ukazuje dzieciom jak należy postępować z bateriami.

Ostatnią odznakę „Eko-PROMOTOR” otrzymaliśmy za kolorowe  plakaty o bateriach. Wystawa plakatów znajduje się również na półpiętrze i przykuwa uwagę wszystkich przechodniów.

Cieszymy się ogromnym zainteresowaniem wszystkich dzieci, uczniów, rodziców oraz nauczycieli.  Zbiórka zużytych baterii ma na celu ich unieszkodliwienie a tym samym ratuje naszą planetę przed zagrożeniami i katastrofami ekologicznymi. Nie pozwólmy, aby nasza planeta powoli „umierała”, zróbmy coś zanim będzie za późno.  Razem możemy wiele zmienić.

Podsumowaniem naszych działań w związku z udziałem w kampanii jest film o bateriach oraz spot reklamowy na który wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy!