Mały Mistrz

W Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach w Zespole Szkół w Marzęcicach 23 czerwca 2015 roku odbyło się podsumowanie programu „Mały Mistrz”. Ten ogólnopolski program był realizowany w klasie pierwszej szkoły podstawowej, a do jego głównych założeń i korzyści należało, iż jedną godzinę lekcyjną wychowania fizycznego w tygodniu nauczyciel nauczania początkującego prowadził wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego. Młodzi sportowcy realizowali sześć bloków tematycznych kończących się zaliczeniami, a po wszystkich zaliczeniach otrzymywali tytuł „Małego Mistrza”. Dodatkowymi korzyściami dla uczniów i zarazem szkoły, był sprzęt sportowy o wartości 1500zł, a sam program był współfinansowany przez Urząd Wojewódzki i Urząd Gminy w Kurzętniku. Warto dodać, że Gmina Kurzętnik przystąpiła do programu i realizowała go we wszystkich czterech swoich szkołach podstawowych czyli w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach, w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim, w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku oraz w Szkole Podstawowej w Tereszewie.Na podsumowanie programu w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły w Marzęcicach przyjechali utytułowani zawodnicy Kick-Boxingu z Kluby Sportowego „Zamek” Kurzętnik: Piotr Kołakowski, Karolina Lewalska oraz Krystian Rzepka i Oskar Rogowski. Zaprezentowali oni kilka ćwiczeń ze sportów walki, samą walkę oraz młodym uczestnikom z klasy pierwszej umożliwili próbę wykonania kilku ćwiczeń. Na zakończenie każdy uczeń odebrał legitymację potwierdzającą całoroczną pracę sportową oraz otrzymanie tytułu „Małego Mistrza” z samych rąk znanych sportowców z klubu Gminy Kurzętnik.W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach program realizowało 20 uczniów wraz z Panią Bożeną Mówińską (nauczycielem wychowania początkującego) oraz Arkadiuszem Kamińskim (nauczycielem wychowania fizycznego). W przyszłym roku szkolnym 2015/2016 szkoła także będzie realizowała program w klasie pierwszej szkoły podstawowej, jak także pozostałe wszystkie szkoły podstawowe Gminy Kurzętnik.

P1060612P1060620 P1060624P1060627 P1060638P1060640P1060642P1060644P1060649P1060655P1060663