Łączą Nas Ptaki

Zdecydowaliśmy się również  do wzięcia udziału w II edycji kampanii edukacyjnej: Łączą Nas Ptaki. Skierowanej  do uczniów szkół polskich i francuskich. Mimo ciągłego spadku liczebności ptasich populacji w Europie, we Francji ginie rocznie ponad 17 milionów  ptaków.

Myśląc o lepszej przyszłości, musimy zadbać o odpowiednią edukację przyrodniczą najmłodszych. Najważniejsze jest zrozumienie przez uczniów sytuacji zagrożonych ptaków wodno-błotnych.

Jesteśmy pewni , że takie działanie przyniosą  efekty w postaci zachowania gatunków nie tylko np. kulika wielkiego ale też bardzo bliskiego nam bociana białego .

Co zrobiliśmy?

  • Zaangażowaliśmy nauczycieli klas I-III w przeprowadzenie dla swoich wychowanków zajęć edukacyjnych w oparciu o przygotowane materiały.
  • Warsztaty przybliżyły dzieciom zagadnienia związane z migracjamiptaków. Omówione zostały różne zagrożenia i nasze możliwości poprawieniasytuacji ptaków.
  • Dzieci zostały poproszone o napisanie listów /lub podpisanie już gotowych w języku polskim i francuskim do swoich rówieśników we Francji, z prośbą o opiekę nad ptakami.
  • W trakcie zajęć , które odbyły się celowo w „Pierwszy dzień wiosny” dzieci przygotowały również prace plastyczne przedstawiające ptaki, o których była mowa na zajęciach.
  • Zebrane listy i prace dostarczyliśmy do fundacji. We Francji  przeprowadzone będą  podobne zajęcia i poprzez fundacje   prace i listy kierowane do polskich dzieci . Widząc zainteresowanie uczniów klas I-III zamierzamy warsztaty rozszerzyć na pozostałe klasy zapraszając na nie ornitologa .