Kiermasz Bożonarodzeniowy

20.12.2015r. Zespól Szkół w Marzęcicach wziął udział w kiermaszu bożonarodzeniowym wystawiając swoje stoisko na rynku w Kurzętniku. Na stoisku znalazły się kartki świąteczne i stroiki wykonane w ramach zajęć świetlicowych prowadzonych przez p. Magdalenę Ćwiklińską i opiekuna SKO p. Bożenę Mówińską, ciasteczka świąteczne upieczone w szkole wspólnie przez uczniów i ich rodziców pod opieką p. Katarzyny Wyrostek oraz stroiki i świąteczne anioły wykonane przez uczniów  z klas IV – V w ramach kółka plastycznego  pod opieką p. Hanny Makowskiej.

Stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem, odwiedził je Mikołaj i wielu kupujących. Ze sprzedaży pozyskano kwotę w wysokości 250 zł, które będzie przeznaczone na pomoc charytatywną dziecka z terenu Gminy Kurzętnik.

Opiekę nad stoiskiem sprawowali rodzice, uczniowie i nauczyciele.

Serdecznie dziękujemy zarówno wykonawcom, opiekunom jak i kupującym.

 jarmark5_sko_thumb jarmark7_sko_thumb pc202097_sko_thumb pc202101_sko_thumb