Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018

Plan pracy szkoły na rok szkolny 2017/2018

  1. Organizacja roku szkolnego
04.09.2017 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018
04.09.2017 – 21.01.2018 Śródrocze I
22.01.2018 – 22.06.2018 Śródrocze II
23.12.2017 – 01.01.2018 Zimowa przerwa świąteczna, Nowy Rok

Zebrać informacje o potrzebie zorganizowania opieki dla dzieci w dniach 27-29.12.2017

22.01.2018 – 04.02.2018 Ferie zimowe
29.03.2018 – 03.04.2018 Wiosenna przerwa świąteczna

Zebrać informacje o potrzebie zorganizowania opieki dla dzieci w dniach 29-30.03.2018, 3.04.2018

22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego
23.06.2018 – 31.08.2018 Ferie letnie

 

  1. Dni wolne, dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych
01.11.2017 Wszystkich Świętych, dzień wolny
18-20.04.2018 Dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych egzaminy gimnazjalne

Zebrać informacje o potrzebie zorganizowania opieki dla dzieci

01.05.2018 Święto Pracy, dzień wolny
02.05.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zebrać informacje o potrzebie zorganizowania opieki dla dzieci

03.05.2018 Święto Konstytucji 3 Maja, dzień wolny
04.05.2018 Dzień wolny od zajęć dydaktyczno-wychowawczych

Zebrać informacje o potrzebie zorganizowania opieki dla dzieci

31.05.2018 Boże Ciało, dzień wolny

 

  1. Terminy klasyfikacji
do 10.12.2017 Wystawienie przewidywanych śródrocznych ocen, oceny zachowania – dziennik elektroniczy
03.01.2018 Ostateczny termin wystawienia śródrocznych ocen klasyfikacyjnych
i ocen zachowania
10.01.2018 Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
12.01.2018 Zapoznanie z śródrocznymi wynikami klasyfikacji uczniów – apel
do 08.05.2018 Przekazanie rodzicom/ prawnym opiekunom uczniów informacji o przewidywanych ocenach niedostatecznych, oceny zachowania oraz propozycji ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego – dziennik elektroniczy
01.06.2018 Ostateczny termin wystawienia ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego i ocen zachowania
08.06.2018 Klasyfikacyjne posiedzenie rady pedagogicznej
15.06.2018 Zapoznanie uczniów z wynikami rocznej klasyfikacji uczniów – apel

 

  1. Terminy egzaminów gimnazjalnych
18.04.2018 Egzamin gimnazjalny – część humanistyczna
19.04.2018 Egzamin gimnazjalny – część matematyczno-przyrodnicza
20.04.2018 Egzamin gimnazjalny – język nowożytny

 

  1. Plan spotkań z rodzicami
13.09.2017 Spotkanie z rodzicami
27.09.2017 Zebranie z rodzicami 1630 
18.10.2017 Konsultacje dla rodziców 1700 – 1800
15.11.2017 Spotkanie z rodzicami 1630
06.12.2017 Konsultacje dla rodziców 1700 – 1800
17.01.2018 Spotkanie z rodzicami 1630– podsumowanie pracy za śródrocze
15.03.2018 Konsultacje dla rodziców 1700 – 1800
25.04.2018 Konsultacje dla rodziców 1700 – 1800
23.05.2018 Spotkanie z rodzicami 1630

 

*Spotkania z rodzicami, konsultacje będą poprzedzały spotkania zespołu wychowawczego,
dodatkowo 6 września i 8 lutego – organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej

  1. Plan apeli, uroczystości i imprez szkolnych
04.09.2017 Rozpoczęcie roku szkolnego 2017/2018, Narodowe Czytanie
13.10.2017 Dzień Edukacji Narodowej, Ślubowanie uczniów klas I
10.11.2017 Święto Niepodległości
22.12.2017 Spotkanie Bożonarodzeniowe
26-28.03.2018 Rekolekcje, prezentacja projektów gimnazjalnych, pokaz talentów
27.04.2018 Święto szkoły
30.05.2018 Święto Konstytucji 3 Maja
01.06.2018 Dzień Dziecka,  festyn rodzinny
22.06.2018 Zakończenie roku szkolnego