Kadra

NAUCZYCIELE PRACUJĄCY W SZKOLE PODSTAWOWEJ

IM. PRZYJACIÓŁ ZIEMI W MARZĘCICACH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019:

Lp. Nazwisko i imię Nauczany przedmiot
1.        Bagińska Teresa Chemia
2.        Barańska Joanna Wiedza o społeczeństwie, Rewalidacja
3.        Błaszkowska Anna
4.        Ćwiklińska Magdalena
5.        Falkowska Anna Przyroda
6.        Golder Katarzyna Język polski, Rewalidacja, Zajęcia
korekcyjno-kompensacyjne,
Wychowawca klasy IV a
7.        Grabowska Emilia Edukacja wczesnoszkolna, Rewalidacja, Edukacja przez szachy, Wychowawca klasy III
8.        Gruba-Kustusz Aleksandra
9.        Gurzyńska-Redzikowska Weronika Język rosyjski
10.    Grzywacz Anita Język niemiecki
11.    Iwańska Małgorzata Edukacja wczesnoszkolna, Świetlica, Wychowawca klasy II b  
12.    Jankowska Emilia Biologia, Geografia, Rewalidacja, Wychowawca klasy VIII
13.    Kamiński Arkadiusz Wychowanie fizyczne,
Edukacja dla bezpieczeństwa,
Wychowawca klas VII
14.    Klimek Aleksandra Edukacja przedszkolna, Wychowawca klasy O b
15.    Kołakowski Mateusz Wychowanie fizyczne
16.    Krzywkowska Kamila Język angielski, Wychowawca klasy V b
17.    Ks. Tomasz Trzebiatowski Religia
18.    Lewandowska Elżbieta Biblioteka, Rewalidacja, Świetlica
19.    Lewicka Anna Religia, Muzyka, Wychowawca klasy V a
20.    Maćkiewicz Anna Historia, Logopedia
21.    Makowska Hanna
22.    Malinowska Natalia
23.    Maron Rafał Matematyka, Fizyka, wychowawca klasy IV b
24.    Mickiewicz Grzegorz  Technika
25.    Mickiewicz Magdalena Wychowanie fizyczne,
wychowanie do życia w rodzinie, Wychowawca klasy III A
26.    Milz Aneta Język polski, Wychowawca klasy III B
27.    Pukalska Katarzyna Dyrektor, Język angielski
28.    Rogowska Justyna Ed. Przedszkolna, Świetlica, Wychowawca przedszkola
29.    Światły-Kowalska Marta Ed. Wczesnoszkolna, Rewalidacja, Plastyka, Wychowawca klasy II a
30.    Wojenkowska Sylwia Ed. Wczesnoszkolna, Świetlica, Wychowawca
klasy II a
31.    Wolska Anita Wicedyrektor, matematyka
32.    Wyrostek Katarzyna Pedagog, doradztwo zawodowe
33.    Zachwieja Wioletta Matematyka, informatyka,
Wychowawca klasy VI
34.    Zalewska Ewa Edukacja przedszkolna, Rewalidacja, Wychowawca klasy O a
35.    Ziółkowska-Balewska Izabela