Gazetka prezentująca formy ochrony przyrody

W miesiącu kwietniu został przeprowadzony w naszej szkole konkurs klasowy na gazetkę prezentującą formy ochrony przyrody. Uczniowie naszej szkoły poszerzając swoją wiedzę i zainteresowania przyrodnicze przedstawili różnorodność oraz możliwości form ochrony nie tylko naszej okolicy, ale również w Polsce w formie gazetek szkolnych. Uczestniczyli również w warsztatach biologicznych, na których tworzyli drzewka decyzyjne o formach ochrony przyrody.