Dzień Otwarty Koszar w 4 Brodnickim Pułku Chemicznym im. Ignacego Mościckiego

Uczniowie klas VII i VIII szkoły podstawowej oraz IIIA i IIIB oddziałów gimnazjalnych dnia 29.03.2019 r. uczestniczyli w dniach otwartych Jednostki Wojskowej w Brodnicy. Podczas pobytu na terenie jednostki uczniowie mogli zobaczyć samochody opancerzone, urządzenia do rozpoznawania skażeń, sprzęt wojskowy, chemiczny oraz broń strzelecką. Młodzież miała nie tylko możliwość zobaczenia na jakim sprzęcie pracują wojskowi, ale również mogła wsiąść do wojskowych pojazdów. Dodatkowo przy każdym stanowisku stali żołnierze, którzy opowiadali o danym sprzęcie i udzielali odpowiedzi na zadawane pytania. W magazynie z bronią każdy mógł dotknąć broni i przymierzyć hełm czy umundurowanie wojskowe. Największe emocje towarzyszyły jednak pobytowi na strzelnicy, gdzie wszyscy chcieli sprawdzić swoje strzeleckie umiejętności. Podczas wyjazdu opiekę nad młodzieżą sprawowały Panie: Katarzyna Wyrostek, Aneta Milz, Anna Maćkiewicz oraz Wioletta Zachwieja.