Dzień Drzewa

10 października w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi odbyły się warsztaty z okazji Dnia Drzewa. Celem akcji było uwrażliwienie uczniów na otaczającą przyrodę oraz poszanowanie zasobów leśnych oraz ich racjonalne wykorzystanie. Pani Wioleta Zachwieja napisała quiz, w którym nie tylko uczniowie, ale również rodzice mogli wziąć udział, jako społeczność zaangażowana w życie szkoły. Na dzienniku elektronicznym zostały przekazane kody dostępu, aby każdy rodzic mógł rozwiązać quiz. Pani Anna Falkowska zorganizowała konkurs na najlepiej wykonany poster drzewa, natomiast Emilia Jankowska przeprowadziła warsztaty w arboretum szkolnym sadząc krzewy owocowe, jako symbol propagujący ekologię.  Opiekę nad krzewami i drzewami w ogrodzie szkolnym przejmą w przyszłości młodsi koledzy, którzy będą propagować idee szkoły. Zajęcia w ogrodzie szkolnym były również okazją do bliższego poznania komórek roślinnych i zwierzęcych, jako że drzewa są również siedliskiem dla różnych gatunków. Uczniowie klasy V a wykorzystali swoje zdolności kreatywne i utworzyli wspaniałe modele i okazy  komórek.