„Dziel się uśmiechem”

Na przełomie grudnia i stycznia Szkolne Koło PCK przystąpiło do akcji organizowanej przez oddział regionalny PCK pod tytułem ” Dziel się uśmiechem „ przeznaczonym dla klas IV – VI. W programie tym, ze względu na niewielką ilość miejsc, wzięły udział klasy Va oraz Vb. W oddziałach tych zostały przeprowadzone pogadanki na temat higieny jamy ustnej, a na zakończenie programu uczestnikom zajęć zostały rozdane upominki sponsorowane przez Polski Czerwony Krzyż i firmy Wrigley Poland i Polskie Towarzystwo Stomatologiczne.