Dyrekcja

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach mgr Katarzyna Pukalska

Wicedyrektor Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach – mgr Anita Wolska