Czyszczenie budek lęgowych.

Kolejnym przedsięwzięciem w celu zwiększenia ilości ptaków przebywających w naszym ogrodzie i otoczeniu, w  miesiącu marcu, zostało zorganizowane czyszczenie budek lęgowych dla ptaków, które dzięki różnym średnicom otworów wlotowych powodują zwiększenie różnorodności gatunków ptaków odwiedzających nasz ogród szkolny i pobliskie laski. Oczyszczone budki zostały zawieszone na rosnącym przy szkole kasztanowcu i w pobliskim lasku, gdzie wcześniej część z nich była zawieszona. Dokonane obserwacje potwierdziły, że budki były zasiedlone.