„Co możemy zrobić dla bioróżnorodności.”

Wiodącym obszarem dla działań o pozyskanie Zielonej Flagi w roku szkolnym 2018/2019 jest bioróżnorodność. Pozytywnym efektem w realizacji tematu: „Co możemy zrobić dla bioróżnorodności” było wykonanie przez uczniów plakatów i ulotek. Niesamowite zaangażowanie uczniów  w społeczności lokalnej pozwoliło na rozprzestrzenienie ulotek w miejscowościach otaczających szkołę, aby uwrażliwić mieszkańców na zwiększenie bioróżnorodności w swoich przydomowych ogrodach. W tym celu założyliśmy ogródek ziołowy – edukacyjny, który jest zawsze otwarty i chętnie odwiedzany przez uczniów i ich rodziców w celu pozyskania nowych, innych niż w przydomowym ogródku ziół. Wraz z sadzonkami rozdawano ulotki zawierające informacje o ich znaczeniu dla zachowania bioróżnorodności oraz o walorach kulinarnych i zdrowotnych w kuchni. w tym celu również przeprowadzono konkurs Masterchefa na najciekawsze zastosowanie ziół z naszego ogrodu.