Archiwum kategorii: Z życia szkoły

Zespół Szkół w Marzęcicach propaguje edukację ekologiczną

Zespół Szkół w Marzęcicach we współpracy z Nadleśnictwem Brodnica już od kilku lat włącza się w realizację programu Klubu Gaja „Święto Drzewa”. 


Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Opiera się on na lokalnej aktywności, w szczególności dzieci i młodzieży, przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych społeczności, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.
Szkolnym koordynatorem działań jest Mirosława Flaszyńska i Dominika Kowalska.

W ramach obchodów Święta Drzewa, na terenie placówki 29 października 2013r. zorganizowano apel pod hasłem Jesienny koncert” w czasie którego uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki o tematyce jesiennej. Oprawę muzyczną przygotowała Anna Lewicka a dekorację Anna Maćkiewicz.
Motywem przewodnim tegorocznych obchodów Święta Drzewa był kasztanowiec zwyczajny.

Uczniowie z marzęcickiej szkoły pod opieką Hanny Makowskiej, wraz ze swoimi rodzicami wzięli też czynny udział w sadzeniu lasu.

Obchody Święta Drzewa stały się tradycją i prawdziwym świętem w marzęcickiej szkole. Pomimo zmiennej pogody, gdy opady deszczu przeplatały się z pięknie świecącym słońcem, nastroje uczestników programu były niezmienne – dobry humor ich nie opuszczał.

Szkoła dla EKOROZWOJU

„Zielona Flaga” jest tytułem, który nadawany jest szkołom na całym świecie w ramach Programu Eco – Schools .
Eco-Schools – jest programem opartym na Systemach Zarządzania Środowiskowego polegającym na podnoszeniu świadomości ekologicznej młodzieży szkolnej poprzez działania na rzecz efektywnego wykorzystania energii i surowców oraz zrównoważonej gospodarki odpadami (w tym recyklingu) w szkołach i ich otoczeniu. Rolę koordynatora krajowego na Polskę pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania certyfikatu Zielonej Flagi.

Dla szkoły jest to ogromne wyróżnienie oraz potwierdzenie zaangażowania uczniów i nauczycieli w działania proekologiczne, zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju.

W uroczystości wręczenia certyfikatów 11 października 2013r. w Krakowie, Zespół Szkół w Marzęcicach reprezentowała koordynator programu w szkole, pani Mirosława Flaszyńska.

IMG_7202

IMG_6954

Medal za zasługi na rzecz ochrony przyrody

W roku szkolnym 2012/2013 Zespół Szkół w Marzęcicach wziął udział w IV edycji „KONKURSU EKOLOGICZNEGO – LOP kontra elektrośmieci”.
Konkurs miał na celu upowszechnianie wiedzy o potrzebie utylizacji sprzętu elektronicznego i elektrycznego, o ekologicznym gospodarowaniu odpadami oraz rozwijanie świadomości i wrażliwości ekologicznej wśród wszystkich grup społeczeństwa, a w szczególności wśród dzieci i młodzieży, ale również dorosłych mających bezpośredni wpływ na edukację młodego pokolenia (rodziców i nauczycieli).
W ramach konkursu udało się zebrać aż 3 tony zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego. Był to największy wynik w kraju.

IMG_6947

Dzień Ziemi

W Zespole Szkół w Marzęcicach uczniowie segregowali elektroodpady oraz pisali „Listy dla Ziemi”.

Dnia 29 kwietnia 2013 r. w Zespole Szkół w Marzęcicach cała społeczność uczniowska, grono pedagogiczne oraz zaproszeni goście obejrzeli część artystyczną poświęconą obchodom Dnia Ziemi.
Dzień Ziemi to największe, ekologiczne święto. Hasło przewodnie tegorocznych obchodów brzmiało: „Elektroodpady – proste zasady”. Ten szczególny dzień powinien skłaniać każdego z nas do refleksji nad sposobami ochrony naszej planety przed zanieczyszczeniami: powietrza, gleby, wody. Wciąż wiele destrukcyjnych działań człowieka przyczynia się do wzrostu liczby zagrożonych wyginięciem gatunków roślin i zwierząt. Do takich refleksji skłonili wszystkich młodzi aktorzy z Zespołu Szkół w Marzęcicach, którzy przedstawili część artystyczną w formie apelu skierowanego do ludzi całego świata, aby chronili przyrodę oraz dbali o stan środowiska. Uczniowie wzięli również udział w akcji Fundacja Arka pisania „Listów dla Ziemi” oraz segregacji elektroodpadów. Obchody Dnia Ziemi uświetnił chórek ze szkoły podstawowej pod kierownictwem pani Anny Lewickiej. Koordynatorkami tego święta były panie: Mirosława Flaszyńska i Dominika Kowalska.

W Suszu numery ratunkowe trafiły do głów uczniów klasy pierwszej

„Jeden, jeden dwa to numer, który każdy zna. Telefon ratunkowy sam trafił do mojej głowy”- te słowa rymowanki powtarzały dzieci z Marzęcic na lekcji w Suszu, poprowadzonej przez nauczyciela edukacji wczesnoszkolnej panią Aleksandrę Gruba-Kustusz.

W związku z Programem Edukacyjnym Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy „Ratujemy i Uczymy Ratować” objętym honorowym patronatem Minister Edukacji Narodowej RP Szkoła Podstawowa z Marzęcic przystąpiła do konkursu wiedzy o pierwszej pomocy. Spośród zgłoszeń z całego województwa komisja wybrała pięć najlepszych projektów. Szkoła Podstawowa z Marzęcic została wyłoniona do dalszego etapu konkursu. W Suszu pani Aleksandra Gruba-Kustusz poprowadziła lekcję pokazową na temat „Numery ratunkowe”. Pierwszoklasiści zdobyli wiedzę do jakich służb i w jaki sposób zwrócić się w sytuacji zagrożenia. Przebieg lekcji obserwowało jury, które wyłoni zwycięzcę spośród finalistów etapu wojewódzkiego. Wyniki zostaną ogłoszone w czerwcu.

Jasełka

Przedświąteczny nastrój towarzyszył społeczności uczniowskiej i gronu pedagogicznemu  w Zespole Szkół w Marzęcicach podczas jasełek bożonarodzeniowych, które odbyły się 20 grudnia 2012 r.  Uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum wcielając się w role diabłów i aniołów w humorystyczny sposób przedstawili walkę dobra ze złem. Nie zabrakło również szopki bożonarodzeniowej, świętego Mikołaja reklamującego produkty w sklepie. W świąteczny nastrój wprowadziły nas również kolędy i pastorałki wykonane przez chórek ze szkoły podstawowej pod kierownictwem pani Anny Lewickiej. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać kolęd w języku angielskim zaśpiewanych przez uczniów z klas I-III szkoły podstawowej, których przygotowała pani Katarzyna Pukalska. Na zakończenie   życzenia świąteczne  przekazali Dyrektor Szkoły pani Hanna Makowska wraz z księdzem Michałem Rogozińskim. Jasełka przygotowały panie: Anna Błaszkowska, Anna Lewicka i Katarzyna Golder.

Święto Niepodległości

Z okazji zbliżającej się 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Zespole Szkół w Marzęcicach cała społeczność uczniowska  wraz z gronem pedagogicznym uczestniczyła w uroczystej akademii przygotowanej przez młodych artystów ze szkoły podstawowej. Apel rozpoczął się odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” oraz krótkim przemówieniem pani dyrektor, która nawiązała do tego szczególnego święta. Uznawane za najważniejsze w naszej historii wydarzenie wspominaliśmy w montażu słowno-muzycznym oraz inscenizacji przedstawionej w postaci wspomnień babci, żołnierzy, którzy opowiadali o trudnych czasach dla narodu polskiego, ale także o odrodzeniu ojczyzny. Ta „podróż przez historię” naszego państwa przybliżyła wszystkim zgromadzonym genezę Narodowego Święta Niepodległości, o którym powinniśmy zawsze pamiętać poprzez szanownie symboli narodowych, zachowywanie polskich tradycji, a także poprzez dbałość o poprawność języka polskiego. Chórek ze szkoły podstawowej wprowadził publiczność w odświętny nastrój pięknie wykonanymi pieśniami patriotycznymi. Akademię przygotowały panie: Anna Błaszkowska, Anna Lewicka i Katarzyna Golder.

Las zachwyca

Zespół Szkół w Marzęcicach – Gimnazjum realizował projekt pt. „Korzenie nie znają granic”. W ramach projektu zorganizowano:
spotkanie z leśnikiem p. Waldemarem Kopyczyńskim „Ocena stanu zalesienia na terenie Powiatu Nowomiejskiego i gospodarka leśna w Nadleśnictwie Brodnica”. Na spotkaniu obecna była p. Ada Furmanek pracownik Urzędu Gminy w Kurzętniku, która przybliżyła zagadnienie związane z gospodarką odpadami na terenie gminy.
zbiórka makulatury na akcję „Ratuj konie – Klub Gaja”
posadzenie jarząba pospolitego przed szkołą i w remizie śródpolnej 30 szt.
wielopokoleniowe sadzenie lasu w Leśnictwie Grabiny (24 ary) 26.10.2012 roku
konkurs plastyczny „Korzenie nie znają granic”, na który wpłynęło 80 prac z 6 szkół, w tym 1 z Litwy (Średnia Szkoła im. Anny Krepsztul w Butrymańcach).
Aby podnieść atrakcyjność przyznawanych nagród zdecydowano się na zakup książek o tematyce plastycznej, farb i kredek ze sklepu dla plastyków, gdyż materiały są niedostępne dla uczniów, a szczególnie szkół polskich na Litwie. Ze względu na bardzo krótki okres realizacji wystawa pokonkursowa zostanie zorganizowana z udziałem uczniów z Litwy na początku grudnia.