Archiwum kategorii: Z życia szkoły

Święto Niepodległości w GCK w Kurzętniku

Święto Niepodległości w GCK w Kurzętniku

Gratulacje dla Karoliny

      13 listopada 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyła się wieczornica poświęcona 97 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po części artystycznej przygotowanej  przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim i Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku odbył się konkurs recytatorski pt. „Drogi do niepodległej” dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kurzętnik. Wystąpiło dziewięcioro uczestników, w tym dwoje z naszej szkoły; Karolina Kasprzycka z klasy V, która zajęła II miejsce i Szymon Lenga z klasy VI.

Platforma Edukacyjna OZE w Zespole Szkół w Marzęcicach

Dnia 19 listopada 2015r. na terenie Zespołu Szkół w Marzęcicach przeprowadzono zajęcia z udziałem Platformy Edukacyjnej OZE.

IMG_0602 (Copy)  Prezentacji platformy , będącej własnością Gminy Kurzętnik , której wynalazcą jest prezes spółki Janpol Pan Jan Falkowski, dokonał Pan Mirosław Przeradzki.

IMG_0607 (Copy) IMG_0617 (Copy)

W czasie zajęć, uczniowie poznali budowę i sposób działania platformy, a co za tym idzie na własne oczy zobaczyli jak działają urządzenia zasilane energią elektryczną i cieplną pozyskaną ze słońca, wiatru i powietrza. Był to kolektor słoneczny, powietrzna pompa ciepła, panel fotowoltaiczny oraz turbina wiatrowa. Wszystkie te urządzenia współpracując ze sobą podgrzały wodę. Można było to sprawdzić na termometrze umieszczonym w instalacji, jak również poprzez odkręcenie zainstalowanego zaworu w baterii umywalkowej.

IMG_0620 (Copy) IMG_0642 (Copy)

Dzięki zajęciom z Platformą Edukacyjną OZE, uczniowie mieli możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, a także sprawdzenia w jaki sposób lokalne społeczności i lokalni użytkownicy mogą wykorzystywać energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Na zakończenie prezentacji podziękowaliśmy Panu Mirosławowi za ciekawą prelekcję oraz za panel słoneczny, który otrzymaliśmy od firmy Janpol . Na pewno posłuży nam on w dalszej edukacji .

IMG_0685 (Copy) IMG_0699 (Copy)

Dziękujemy : Firmie Janpol za przetransportowanie Platformy  Edukacyjnej OZE i  przeprowadzenie zajęć ,

Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lub. i Gminie Kurzętnik za udostępnienie Platformy

Biwak ekologiczny w „Miętowym Gaju”

W dniach 9-10 listopada 2015r. uczniowie klasy IIA gimnazjum wraz z opiekunami: Panią Hanną Makowską oraz wychowawcą Panią Dominiką Kowalską oraz rodzicami: Panią Kamilą Kowalską i Panem Tadeuszem Wardowskim uczestniczyli w biwaku ekologicznym na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj” w Gaju-Grzmięcy.

Celem wycieczki było uwrażliwianie na piękno przyrody, ochrona naturalnego środowiska człowieka; Rozbudzanie zamiłowania do turystyki; Sprawdzanie wiadomości i umiejętności z zakresu wiedzy ekologicznej; Podnoszenie sprawności fizycznej poprzez gry, zabawy i spacery na świeżym powietrzu; Prowadzenie współzawodnictwa między grupami w zakresie zdobytej wiedzy, czystości; Kształtowanie właściwych postaw etycznych poprzez uczenie odpowiedzialności, wzajemnego szacunku, pomocy, samodzielności, zwracanie uwagi na kulturę zachowania.

Pobyt w ośrodku zrobił na nas ogromne wrażenie. Niespodzianką dla nas były pokoje tematyczne, w których mieszkaliśmy. Pierwszy pokój „Nory Bobrowe”, wystrojem przypominał mieszkanie bobrów, środowisko oraz ich życie.

IMG_0433 (Copy)

Drugi pokój „Nora Lisa” wystrojem przypominał mieszkanie rodziny lisa z korytarzami we wnętrzu ziemi.

IMG_0436 (Copy)

Trzeci pokój to „Gniazdo Perkoza” w którym można zapoznać się z budową gniazda perkoza i miejsce jego występowania w środowisku naturalnym.

IMG_0425 (Copy)

Czwarty pokój to „Owady Nad Wodą”. Wnętrze jest poświęcone jest owadom występującym w strefie brzegowej jeziora i ich środowisku życia. Piąty pokój „Mrowisko” wystrojem przypomina wnętrze mrowiska wraz z jego mieszkańcami.

IMG_0428 (Copy)

Szósty pokój „Ul”, wystrojem przypomina wnętrze ula oraz jego mieszkańców. W pokoju można zobaczyć plastry w ulu oraz poszczególne pszczoły podczas prac (robotnice, królowa, trutnie).

IMG_0430 (Copy)

Siódmy pokój „Pod Wodą” przedstawia środowisko wodne, owady żyjące w toni wodnej, roślinność. Taki sposób aranżacji pokoi sprawił, że niechętnie je opuszczaliśmy.

IMG_0423 (Copy)

Przez cały czas naszej wycieczki, towarzyszył nam pracownik Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Pani Małgosia.

IMG_0453 (Copy)

IMG_0392 (Copy)Pierwszy dzień pobytu, po wspólnie zjedzonym obiedzie przygotowanym przez szkolną kucharkę, p.Renatę rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu na temat Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

IMG_0491 (Copy) IMG_0480 (Copy) IMG_0479 (Copy)Mięliśmy również okazję poczuć się jak pszczoły i sprawdzić jak ul wygląda od wewnątrz.

IMG_0504 (Copy) IMG_0502 (Copy)

Następnie udaliśmy się do Ośrodka Tradycji Rybactwa i Wędkarstwa w Grzmięcy oraz na ścieżkę dydaktyczną „Bobrowiska”.

IMG_0455 (Copy) IMG_0458 (Copy) IMG_0464 (Copy) IMG_0474 (Copy) IMG_0475 (Copy) IMG_0510 (Copy)

Po powrocie do ośrodka, wspólnie upiekliśmy ciasto drożdżowe, które zjedliśmy po upieczonych na grillu kiełbaskach.

IMG_0520 (Copy) IMG_0526 (Copy) IMG_0556 (Copy) IMG_0560 (Copy)

Wieczorem nie zabrakło również wspólnej zabawy przy muzyce, pod kierunkiem Pani Pauliny Zatorskiej.

IMG_0534 (Copy) IMG_0537 (Copy) IMG_0539 (Copy) IMG_0544 (Copy) IMG_0551 (Copy)

Tego dnia odbyły się również zajęcia warsztatowe z chemii oraz zajęcia sportowe zorganizowane przez Panią Magdalenę Wojtas.

Zwiedziliśmy także wspaniałą wystawę przyrodniczą, przedstawiającą rośliny i zwierzęta w różnych środowiskach życia.

IMG_0397 (Copy) IMG_0400 (Copy) IMG_0414 (Copy) IMG_0412 (Copy) IMG_0409 (Copy) IMG_0407 (Copy) IMG_0403 (Copy) IMG_0416 (Copy) IMG_0420 (Copy)

Niesamowita  była dla nas technika wykonania wszystkich okazów. Głównym surowcem był papier. Okazy były tak perfekcyjnie wykonane, że wyglądały jak autentyczne. Byliśmy również świadkami powstawania nowej wystawy przedstawiającej owady w skali makro.

IMG_0576 (Copy)

IMG_0396 (Copy)

Drugi dzień rozpoczął się samodzielnie przygotowanym domowym śniadaniem oraz wpisem do kroniki. Na koniec pobytu podziękowaliśmy p. Małgosi za przybliżenie nam walorów BPK.

IMG_0566 (Copy) IMG_0573 (Copy) IMG_0583 (Copy)

Wyjazd z dziećmi na biwak jest doskonałą formą edukacji przyrodniczo – ekologicznej. Stwarza możliwość realizacji zarówno treści dydaktycznych, jak i wychowawczych. Jest dużą szansą na obudzenie w młodym człowieku wrażliwości na piękno przyrody i ochronę środowiska. Jest szczególną okazją do zaszczepienia wśród młodego pokolenia miłości do przyrody, której nie można  nauczyć teoretycznie w szkolnej ławce. Więź człowieka z nią rodzi się bowiem właśnie w terenie. Pozwala ona na powstawanie autentycznego zainteresowania, pojawienia się emocji rodzących szacunek do przyrody.

Akademia poświęcona dziewięćdziesiątej siódmej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości (10.11.2015r.)

Dzisiaj wielka jest rocznica –
Jedenasty Listopada!
Tym, co zmarli za Ojczyznę,
Hołd wdzięczności Polska składa…

Dnia 10 listopada 2015 roku w Zespole Szkół w Marzęcicach odbyła się   akademia poświęcona dziewięćdziesiątej siódmej rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystość rozpoczęto wprowadzeniem sztandaru i odśpiewaniem hymnu państwowego. Następnie uczniowie szkoły podstawowej przedstawili część artystyczną, w której wspominali wydarzenia  niezwykle ważne dla historii naszego narodu m.in. tragiczne losy powstańców,  germanizację i rusyfikację  ludności, wybuch I wojny światowej. Ta podróż w przeszłość  pozwoliła przypomnieć wszystkim  zgromadzonym dzień radosny, w którym po 123 latach zaborów nasz kraj odzyskał niepodległość i znów pojawił się na mapie Europy.  Motywem przewodnim w montażu słowno-muzycznym były symbole narodowe. To one nawiązują do początków państwa polskiego, odwagi i waleczności Polaków. Uroczystość uświetniły pieśni patriotyczne m.in. Pierwsza Brygada, Piechota, Rozkwitały pąki białych róż wykonane przez chórek szkolny oraz wiersze recytowane przez uczniów, którzy 13 listopada wezmą udział w konkursie Drogi do niepodległej organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Kurzętniku.  W nastrój święta wprowadziła  zgromadzonych także piękna dekoracja wykonana przez p. Annę Maćkiewicz. Na zakończenie odśpiewano hymn szkoły. Akademię przygotowały panie: Anna Lewicka i Katarzyna Golder.

WP_20151110_11_39_51_Pro WP_20151110_11_41_08_ProWP_20151110_11_41_47_Pro WP_20151110_11_41_49_Pro WP_20151110_11_42_17_ProWP_20151110_11_44_00_Pro WP_20151110_11_49_21_Pro WP_20151110_11_49_25_ProWP_20151110_11_52_14_Pro

„Smutna Bateria”- przedstawienie (27.10.2015r.)

 BRAWO PRZEDSZKOLACY!

poprzez przedstawienie przedszkolacy  uczyli   -jak postępować ze zużytymi bateriami.

        27pażdziernika 2015 r. w Zespole Szkół w Marzęcicach w ramach projektu  „Akademia Recyklingu” odbyło się przedstawienie pt. „Smutna bateria”, przygotowane przez punkt przedszkolny. Scenariusz spektaklu został specjalnie wymyślony przez p. Magdalenę Ćwiklińską na potrzeby  II edycji ogólnopolskiego konkursu „Czy baterie są jak bakterie” i stanowił załącznik do pracy konkursowej. Aby dotrzeć do szerszej grupy odbiorców oprócz społeczności szkolnej w przedstawieniu uczestniczyli również zaproszeni goście: rodzice oraz przedstawiciele lokalnych władz-sołtys wsi, pracownik Urzędu Gminy w Kurzętniku p. Katarzyna Osmańska. Najmłodsi uczniowie szkoły w iście profesjonalnym stylu poradzili sobie ze swoimi rolami i mimo, że dla większości z nich był to pierwszy występ przed tak liczną publicznością, pokonali nieśmiałość i  tremę. Spektakl bardzo się wszystkim podobał co potwierdziły gromkie brawa i owacje . Głównym założeniem i celem przedstawienia było wpajanie młodym ludziom zasad postępowania ze zużytymi bateriami, aby nie stały się zagrożeniem dla naszego zdrowia oraz propagowanie proekologicznych nawyków. Należy również wspomnieć o wielkim zaangażowaniu  jakim wykazali się rodzice przedszkolaków, którzy chętnie uczestniczyli w przygotowaniach  do występów , oraz samodzielnie wykonali pomysłowe stroje.

Czekamy  na kolejne występy naszych najmłodszych aktorów.

Przedstawienie z dnia 27.10.2015r. na kanale YouTube Zespołu Szkół w Marzęcicach.

SKO przy Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach zostało wyróżnione.

SKO przy Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi

w Marzęcicach zostało wyróżnione.

         Dnia 16 października 2015r. w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie w sali Marii Skłodowskiej-Curie odbyła się Gala Finałowa dla najbardziej zaangażowanych i najaktywniejszych nauczycieli – laureatów Konkursu dla Opiekunów Szkolnych Kas Oszczędności z okazji Dnia Edukacji Narodowej. Opiekunowie SKO ze szkoły podstawowej w Marzęcicach zostali zaproszeni na uroczystą galę, którą poprowadził znany prezenter telewizyjny i dziennikarz sportowy pan Maciej Kurzajewski.      

pobrane (1)

       Kulminacyjnym punktem programu było wręczenie  przez Jacka Obłękowskiego Wiceprezesa Zarządu PKO BP oraz Małgorzatę Kocoń Dyrektora Biura Młodego Klienta odznak dla  opiekunów SKO.

Opiekunki SKO p. Bożena Mówińska i p. Natalia Malinowska za wykazanie się dużą kreatywnością w szerzeniu przedsiębiorczości wśród dzieci i młodzieży  otrzymały brązowe odznaki. 

DSCN0909

     Sukcesy SKO przy Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi Zespole Szkół w  Marzęcicach   w 2014/2015 roku szkolnym:

– Konkurs SKO „Blog Miesiąca – luty” – wyróżnienie.

–  I miejsce w konkursie  „SKO Blog Miesiąca kwietnia 2015r.”

–  Konkurs dla Szkolnych Kas Oszczędności edycja 2014/2015,

 KRONIKA SKO  2014/2015 –  Nagroda II stopnia -nagroda pieniężna w wysokości 2000 zł.

ŚWIĘTO DRZEWA W ZESPOLE SZKÓŁ W MARZĘCICACH Z NAGRODAMI

 ŚWIĘTO DRZEWA

W ZESPOLE SZKÓŁ W MARZĘCICACH

Z NAGRODAMI

     Dnia 13 października 2015 r. w Zespole Szkół w Marzęcicach odbył się apel poświęcony obchodom „Święta Drzewa”. Na początku uroczystości Pani Dyrektor Hanna Makowska powitała całą społeczność szkolną.

zdjęcie 1

I podzieliła się również  bardzo ważną informacją. Zespół Szkół w Marzęcicach otrzymał po raz trzeci Certyfikat Zielonej Flagi, tym razem na trzy lata, za działalność ekologiczną.

zdjęcie 2

     Następnie członkowie SKO z klasy II a oraz klasy II b  przedstawili spektakl pt. „My wszyscy drzewa kochamy i zginąć im nie damy!”. Dzieci zaprezentowały się w strojach leśnych wróżek, skrzatów oraz drzew.

zdjęcie 3

Uczniowie ukazali jak znaczącą rolę dla życia na Ziemi odgrywają drzewa i dlaczego należy je chronić.

zdjęcie 4 zdjęcie 5

Podczas wystąpienia wyświetlono prezentację multimedialną z najpopularniejszymi polskimi drzewami, którą przygotowała pani Ewelina Przybyłowska.

     Po przedstawieniu odbyło się podsumowanie konkursów:  konkursu plastycznego „Jesienne drzewo” oraz międzyklasowego konkursu wiedzowego, które zostały zorganizowane przez Szkolną Kasę Oszczędności. Do konkursu przystąpiło 50 uczestników w trzech kategoriach wiekowych: kategoria klas 0-I, kategoria klas II-III, kategoria klas IV-VI.

 W kategorii 0-I

 I miejsce – Anna Marchlewska,

 II miejsce – Bartosz Jabłoński,

 III miejsce – Kacper Groszewski.

zdjęcie 8

Wyróżnieni zostali: Jakub Burkiewicz oraz Szymon Zawacki.

zdjęcie 9

W kategorii klas II-III

 I miejsce- Szymon Laskowski,

 II miejsce – Sandra Mowińska,

 III miejsce – Lena Stempka.

 Wyróżnienie: Nikola Urlicka oraz Damian Kotewicz.

zdjęcie 7

 W kategorii klas IV-VI,

 I miejsce – Natalia Szustkowska,

 II miejsce – Natalia Ćwiklińska,

 III miejsce- Julia Rutkowska.

zdjęcie 10

 Wyróżnienie: Magdalena Maliszewska.

Zwycięzcami konkursu wiedzowego zostali uczniowie klasy I a, którzy w nagrodę posadzili swoje drzewko – buk kolumnowy obok szkoły.

zdjęcie 11 zdjęcie 12

II miejsce zajęły dzieci z oddziału przedszkolnego, a III miejsce uczniowie klasy II b.

zdjęcie 6

     Obchody „Święta Drzewa” zakończono pięknym akcentem. Pani Dyrektor przekazała przewodniczącym wszystkich klas wiersze, które dzieci czytały swoim drzewom, zasadzonym wokół szkoły z okazji Święta Drzewa w 2014r.  Klasy IB gimnazjum i dzieci z punktu przedszkolnego przejęły pod opiekę drzewa którymi opiekowali się absolwenci klasy II A i B gimnazjum.

     Apel przygotowały: panie Bożena MówińskaNatalia Malinowska wychowawczynie kl. II a i b będące zarazem opiekunkami SKO.

Dzień Edukacji Narodowej-14.10.2015r.

                Dnia 14 października 2015 r. w Zespole Szkół w Marzęcicach zgromadziła się cała społeczność szkolna uczniowie, rodzice, nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni. Tego dnia odbyły się dwie uroczyste akademie poświęcone ślubowaniu klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum oraz  Dniu Edukacji Narodowej. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie w obecności sztandaru oraz zostali  pasowani na uczniów. Tego symbolicznego przyjęcia do społeczności uczniowskiej dokonała  pani dyrektor Hanna Makowska. Następnie najmłodsi zaprezentowali się w części artystycznej przygotowanej przez panie: Aleksandrę Grubę- Kustusz  i Teresę Redman. Z tej okazji Dyrektor wręczyła uczniom  pamiątkowe tarcze szkolne, natomiast Rada Rodziców tradycyjnie obdarowała pierwszoklasistów  słodkimi  upominkami, a opiekun SKO p. Bożena Mówińska wręczyła książeczki z symbolicznym wkładem pieniężnym..

           O godzinie 11:00 odbyła się akademia upamiętniająca 242 rocznicę powstania  Komisji Edukacji Narodowej przygotowana przez gimnazjalistów z  klas pierwszych pod opieką wychowawców: p. Katarzyny Pukalskiej i p. Rafała Marona. Uczniowie  zaprezentowali się w części artystycznej, której towarzyszył chórek szkolny pod kierownictwem pani Pauliny Zatorskiej.

         W uznaniu zasług i osiągnięć w pracy dydaktyczno-wychowawczej pani dyrektor Hanna Makowska wręczyła  wyróżnionym nauczycielom i pracownikom obsługi Nagrody Dyrektora Szkoły, życząc dalszych sukcesów w pracy zawodowej. Wśród nagrodzonych nauczycieli znaleźli się: Magdalena Ćwiklińska, Marta Światły- Kowalska,  Bożena Mówińska, Katarzyna Golder, Rafał Maron oraz Magdalena Wojtas. Na uroczystości pani Hanna Makowska poinformowała  także o dwojgu nauczycielach, którzy otrzymali Nagrodę Wójta. Były to panie Katarzyna Pukalska i Mirosława Flaszyńska. Oprócz przyznanych nagród w naszej szkole odznaczone  Medalem Komisji Edukacji Narodowej zostały: Aleksandra Gruba-Kustusz, Anna Maćkiewicz, Elżbieta Lewandowska. Następnie  ślubowanie w obecności sztandaru złożyli  uczniowie gimnazjum, którzy przysięgali  „rzetelną nauką i pracą wypełniać pokładane w nas nadzieje, naszych nauczycieli, wychowawców i rodziców. Dbać o honor i tradycje szkoły oraz godnie reprezentować jej imię na zewnątrz. Dbać o piękno mowy ojczystej i wyrażać się w sposób kulturalny. Zdobywać nowe umiejętności, wytrwale odkrywać i poznawać tajemnice świata. Wyrabiać w sobie siłę woli, prawość charakteru, koleżeństwo i chęć niesienia pomocy innym.” Wraz z tymi podniosłymi słowami pierwszoklasiści stali się pełnoprawnymi członkami społeczności uczniowskiej. Dla nich zostały także ufundowane przez Radę Rodziców upominki. Uroczystość swoją obecnością zaszczycili: Wójt Gminy Kurzętnik Wojciech Dereszewski, były dyrektor Szkoły Podstawowej w Marzęcicach Zbigniew Urbański, Zarząd Rady Rodziców oraz rodzice uczniów klas I.

dsc_0416_sko_thumbdsc_0430_sko_thumb dsc_0435_sko_thumbdsc_0447_sko_thumbWP_20151014_014WP_20151014_022

Europejski Dzień Języków w Marzęcicach

Europejski Dzień Języków w Marzęcicach 

25 września 2015r. w naszej szkole po raz pierwszy obchodzony był Europejski Dzień Języków Obcych (EDJ). To coroczne święto języków ustanowione zostało w 2001 roku z inicjatywy Rady Europy, której siedzibą jest Strasburg i obchodzone jest corocznie 26 września.

W ramach obchodów do 800 milionów Europejczyków z 47 państw, które w Radzie Europy reprezentowane są przez swoich przedstawicieli, kierowany jest apel o podejmowanie nauki większej liczby języków i to niezależnie od wieku uczących się oraz formy kształcenia – szkolnej czy pozaszkolnej. Rada Europy w przekonaniu, że różnorodność językowa stanowi narzędzie, dzięki któremu możliwe jest osiągnięcie większego wzajemnego zrozumienia pomiędzy poszczególnymi kulturami, oraz że różnorodność językowa stanowi kluczowy czynnik bogatego dziedzictwa kulturowego naszego kontynentu, podejmuje starania mające na celu promowanie wielojęzyczności na terenie całej Europy.

W ramach obchodów EDJ uczniowie wraz z nauczycielami przygotowali stoiska reprezentujące języki obce, których uczą się nasi uczniowie: z języka angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz dodatkowo z języka migowego. Wszyscy uczniowie Zespołu Szkół mogli zapoznać się z przygotowanymi materiałami, a przy stoisku języka rosyjskiego nawet poczęstować się przygotowanymi ciasteczkami. Pani Elżbieta Lewandowska wraz z uczennicą Klaudią Domeracką, z klasy I B, uczyły języka migowego, stoisko to cieszyło się ogromnym powodzeniem. Ponadto na lekcji języka polskiego pani Katarzyna Golder przeprowadziła zajęcia związane z EDJ.

Dzięki współpracy nauczycieli oraz uczniów udało się zorganizować ciekawe wydarzenie, które z pewnością zostanie powtórzone w następnym roku.

20150925_111939P1000644P1000646P1000649P1000652P1000653P1000659P1000660P1000664P1000670P1000671P1000677P1000678plakat

Podwójna wygrana przedszkolaków z Marzęcic w ogólnopolskim konkursie ekologicznym „Materia-Baterii”

Dzieci z punktu przedszkolnego mieszczącego się w Zespole Szkół w Marzęcicach wygrały ogólnopolski konkurs ekologiczny na kampanię edukacyjno-promocyjną Materia-Baterii, która dotyczyła odpowiedzialnego postępowania z bateriami i akumulatorami. Koordynatorem projektu była pani Magdalena Ćwiklińska, nauczycielka punktu przedszkolnego.

Konkurs został poświęcony popularyzacji wiedzy na temat utylizacji zużytych baterii i akumulatorów. Przedszkolacy przez cztery miesiące realizowali wiele działań propagujących postawy proekologiczne, które były rejestrowane na stronie projektu. Dzięki nim mogły zaliczać kolejne etapy i zdobywać odznaki. Przy aktywnej współpracy rodziców maluchy wykonały pojemniki do składowania baterii i efektowne transparenty, które zostały wykorzystane w happeningu ekologicznym nawiązującym do problematyki ochrony środowiska. Oprócz tego rodzice wzięli udział w zorganizowanej przez wychowawcę przedszkolnego prelekcji poruszającej temat utylizacji baterii.

Materia Baterii wręczenie dyplomuUroczyste wręczenie dyplomów podczas konferencji podsumowującej działania szkół w programie Eco Schools

Materia Baterii

Kolejny sukces przedszkolaki odniosły w konkursie na najlepszy spot reklamowy.

W swojej filmowej prezentacji przekonali jury, że potrafią ratować naszą planetę przed tzw. odpadami niebezpiecznymi. Spot reklamowy podkreślał, że zużyte baterie i akumulatory stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Łączna suma wygrana wynosi 1600 zł, które zostaną wykorzystane na zakup środków dydaktycznych oraz sprzęt sportowy.

Materia Baterii nagrody (2)

Przedszkolacy ze zdobytymi nagrodami

Materia Baterii nagrody

Realizatorem projektu była Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, dofinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a jego partnerem Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu.