Archiwum kategorii: Z życia szkoły

Podsumowanie programu „Mały Mistrz” w roku szkolnym 2014/2015

W Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach w Zespole Szkół w Marzęcicach 23 czerwca 2015 roku odbyło się podsumowanie programu „Mały Mistrz”. Ten ogólnopolski program był realizowany w klasie pierwszej szkoły podstawowej, a do jego głównych założeń i korzyści należało, iż jedną godzinę lekcyjną wychowania fizycznego w tygodniu nauczyciel nauczania początkującego prowadził wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego. Młodzi sportowcy realizowali sześć bloków tematycznych kończących się zaliczeniami, a po wszystkich zaliczeniach otrzymywali tytuł „Małego Mistrza”. Dodatkowymi korzyściami dla uczniów i zarazem szkoły, był sprzęt sportowy o wartości 1500zł, a sam program był współfinansowany przez Urząd Wojewódzki i Urząd Gminy w Kurzętniku. Warto dodać, że Gmina Kurzętnik przystąpiła do programu i realizowała go we wszystkich czterech swoich szkołach podstawowych czyli w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach, w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim, w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku oraz w Szkole Podstawowej w Tereszewie.Na podsumowanie programu w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły w Marzęcicach przyjechali utytułowani zawodnicy Kick-Boxingu z Kluby Sportowego „Zamek” Kurzętnik: Piotr Kołakowski, Karolina Lewalska oraz Krystian Rzepka i Oskar Rogowski. Zaprezentowali oni kilka ćwiczeń ze sportów walki, samą walkę oraz młodym uczestnikom z klasy pierwszej umożliwili próbę wykonania kilku ćwiczeń. Na zakończenie każdy uczeń odebrał legitymację potwierdzającą całoroczną pracę sportową oraz otrzymanie tytułu „Małego Mistrza” z samych rąk znanych sportowców z klubu Gminy Kurzętnik.W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach program realizowało 20 uczniów wraz z Panią Bożeną Mówińską (nauczycielem wychowania początkującego) oraz Arkadiuszem Kamińskim (nauczycielem wychowania fizycznego). W przyszłym roku szkolnym 2015/2016 szkoła także będzie realizowała program w klasie pierwszej szkoły podstawowej, jak także pozostałe wszystkie szkoły podstawowe Gminy Kurzętnik.

P1060612P1060620 P1060624P1060627 P1060638P1060640P1060642P1060644P1060649P1060655P1060663

All equal, all different, all Europeans taking eco-friendly actions

W drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015 piętnastoosobowa grupa uczniów z I i II klasy gimnazjum wzięła udział w projekcie eTwinning pt. „All equal, all different, all Europeans taking eco-friendly actions”.

W małych międzynarodowych grupach uczniowie uczyli się o otaczającej ich przyrodzie, a także poznawali ekologiczne sposoby na życie ich kolegów/koleżanek z innych krajów. W trakcie realizacji projektu uczniowie wykorzystywali następujące narzędzia Audiokonferencja, Czat, Dziennik projektu, e-mail, Forum, Inne programy (Powerpoint, wideo, zdjęcia i obrazy), MP3, Publikowanie stron www, TwinSpace, Wideokonferencja, Środowisko wirtualnej nauki.

Cele założone w projekcie:
– ćwiczenie znajomości języka angielskiego;
– zwiększanie motywacji uczniów do nauki języka obcego;
– nauka współpracy z partnerami projektowymi;
– nauka efektywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej;
– rozbudzanie świadomości ekologicznej;
– nauka wrażliwości na piękno świata roślin i zwierząt;
– nauka oszczędzania źródeł energii.

Etapy realizacji projektu:
I – Poznanie partnerów z innych krajów.
II – Stworzenie prezentacji multimedialnej o otaczającym nas ekosystemie.
III – Stworzenie wideorelacji o swoim miejscu zamieszkania.
IV – Przedstawienie sposobów oszczędzania energii w swoim domu.
V – Przedstawienie pomysłów na ograniczenie śmieci w domu i szkole.

Efekty udziału w projekcie:
Uczniowie poznali różnice i podobieństwa w ekologicznym stylu życia panującym w ich domach oraz domach ich rówieśników z innych krajów. Ponadto uczestnicy znacznie poprawili swoje umiejętności językowe oraz komunikacyjne. Zgłębili także tajniki wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej do nauki.

Koordynator: Monika Dąbrowska

Biwak ekologiczny

W dniach 12 i 13 czerwca 2015r. gimnazjaliści z klasy III A  wzięli udział w warsztatach ekologicznych w rezerwacie przyrody „Szumny Zdrój”.

1 Uczestnicy wycieczki wraz z Panem Łukaszem Kanieckim

Uczestnicy wycieczki w czasie warsztatów oraz wykładu „Bogactwo przyrodnicze Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego” prowadzonego przez pana Łukasza Kanieckiego, instruktora Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie,  dowiedzieli się, że jest to częściowy i ścisły rezerwat przyrody.

  121187

Osobliwością przyrodniczą rezerwatu jest duża nisza źródliskowa, na dnie, której występuje mozaika małych potoków, wypływających z licznych źródeł i miejsc wysięku wody. Miejsca te porasta łęg jesionowo-olszowy z obficie rosnącym, kwitnącym w okresie maja, rzadkim gatunkiem górskim – czosnkiem niedźwiedzim.

10 5

Często można spotkać tu rośliny chronione – wawrzynka wilczełyko i lilię złotogłów.

9 4 6 3

Jak wygląda cykl życia odpadów – wycieczka do ZUOK w Rudnie

Dnia 12 czerwca 2015r. piętnaścioro uczniów z klas IV-VI SP, w ramach kampanii „Litter Less” uczestniczyło w wycieczce do Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Rudnie.

IMG_9060 (Copy) IMG_9059 (Copy)

Podczas tych odwiedzin oprowadzono nas po całym terenie zakładu i przedstawiono nam cykl życia odpadu, od momentu wjazdu na wagę do końcowego efektu czyli odzyskanego surowca lub balastu trafiającego na kwaterę.

IMG_9020 (Copy) IMG_9023 (Copy) IMG_9024 (Copy) IMG_9025 (Copy) IMG_9026 (Copy)  IMG_9030 (Copy) IMG_9031 (Copy) IMG_9032 (Copy) IMG_9033 (Copy) IMG_9034 (Copy) IMG_9035 (Copy) IMG_9038 (Copy) IMG_9039 (Copy) IMG_9040 (Copy)

  IMG_9044 (Copy) IMG_9045 (Copy)

Głównym celem wycieczki było uświadomienie uczestnikom rangi problemu jakim są odpady komunalne i zachęcanie ich do segregowania odpadów w swoich domach.
W czasie wycieczki uświadomiliśmy sobie, iż…

SEGREGUJĄC ODPADY:
Zmniejszamy koszty wywozu odpadów – posegregowane odpady zajmują mniej miejsca w koszu.
– Zachowanie cennych zasobów naturalnych – do ponownego przetworzenia surowców wtórnych potrzeba mniej energii, wody, piasku
– Segregacja zmniejsza ilość składowanych odpadów na wysypisku – w efekcie nie powstają nowe składowiska
– Zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza, wody, gleby – segregacja uzmysławia nam, że za darmo można oddać np. plastikową butelkę, oponę, folię a nie spalać.

Koordynatorkami kampanii „Litter less” są: Dominika Kowalska oraz Mirosława Flaszyńska

Uczy, bawi, przestrasza… czyli żywa lekcja przyrody

12 czerwca 2015 r. uczniowie klas I-VI SP oraz I-III gimnazjum uczestniczyli w szkole w „Żywej lekcji przyrody”.

1

Pan Jarosław Rejmer, który od lat zajmuje się 2hodowlą gadów, owadów i pajęczaków zabrał uczniów do fascynującego świata żywych zwierząt egzotycznych. Zwierzęta, które zaprezentował były małe i duże, szare i kolorowe, piękne i budzące skrajne emocje.

Uczniowie mieli okazję bezpośredniego kontaktu z gadami,  w szczególności poznali kameleona NIKODEMA i ZUZIĘ, patyczakami, straszykiem i krocionogiem.

Poznali zasady hodowli, cechy budowy i miejsca występowania owadów i gadów. Dowiedzieli się, które gatunki są niebezpieczne dla człowieka, a które są mu przyjazne. Poznali zjawisko kamuflażu zwierząt.

Wiele zwierząt uczniowie mogli zobaczyć z bliska, usłyszeć odgłosy a nawet dotknąć.

6

Dla każdej z tych grup uczniów było to niewątpliwe emocjonalne wydarzenie, bo zobaczyli namiastkę świata na czterech, sześciu, ośmiu i kilkuset nogach. Usłyszeli wiele ciekawostek naukowych i poznali najdziwniejsze cechy prezentowanych zwierząt. Szczególnie dla starszych uczniów było to wyjątkowe doświadczenie, bo o wielu stworzeniach uczyli się, a teraz mogli stanąć z nimi „oko w oko”

Happy Mother’s Day

W sobotę, 6 czerwca 2015r. uczniowie kl. ‚O’ a i b, w ramach projektu Let’s learn English Mum! wystąpili przed Paniami z KGW z Marzęcic. Razem z nimi w repertuarze słowno-muzycznym zaprezentował się chórek szkolny pod kierownictwem Pani Anny Lewickiej.

06-06-2015_160840(3) 06-06-2015_160840(4)

Przedszkolaki zatańczyły dwa tańce przygotowane podczas zajęć rytmiki, które prowadziła Anna Lewicka, a następnie zaśpiewały trzy piosenki po angielsku, do których zaproszona została cała publiczność.

06-06-2015_160517(2) 06-06-2015_160517(3) 06-06-2015_160517 06-06-2015_161823(5) 06-06-2015_161823(9) 06-06-2015_161823 06-06-2015_161823(2) 06-06-2015_161823(4) 06-06-2015_161823(7) 06-06-2015_161823(8)

Warto dodać, że projekt realizowany jest w ramach Programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności ENGLISH TEACHING, którego krajowym operatorem jest Nidzicka Fundacja Rozwoju NIDA.

Autorem oraz koordynatorem projektu jest Katarzyna Pukalska.

I-miejsce dla drużyny z Marzęcic w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Kompozytorach

29 maja 2015r. w Zespole Szkół Podstawowej i Muzycznej w Nowym Mieście Lubawskim odbył się III Powiatowy Konkurs Wiedzy o Kompozytorach. W tym roku tematem konkursu była postać wybitnego polskiego etnografa Oskara Kolberga.

Konkurs2Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach reprezentowała trzyosobowa drużyna z kl.VI w składzie: Aleksandra Kłosowska, Agnieszka Urbańska oraz Paulina Wernecka. W konkursie oprócz testu teoretycznego w części słuchowej należało rozpoznać utwory Kolberga, jak również podać dokładną nazwę. Jury w składzie: pani Agnieszka Kasprzycka, Emilia Szcześniewska oraz Iwona Mrozińska przyznała drużynie z Marzęcic I-miejsce.

Konkurs3Dziewczęta zdobyły maksymalną liczbę punktów wyprzedzając drużyny m.in.: ze Zwiniarza, Łąkorza czy Nowego Miasta Lub. Uczennice do konkursu przygotowała Anna Lewicka.

Cała Polska czyta dzieciom

W Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach w dniach od 1 do 3 czerwca 2015 r. odbyły się obchody XIV Ogólnopolskiego Tygodnia Czytania Dzieciom organizowanego przez Fundację „ABCXXI – Cała Polska czyta dzieciom”.

1 2

Przedszkolaki z zaciekawieniem słuchają Pani Marty

Codzienne czytanie dziecku dla przyjemności jest czynnością prawdziwie magiczną zaspokaja bowiem wszystkie potrzeby emocjonalne dziecka, znakomicie wspiera jego rozwój psychiczny, intelektualny  i społeczny, jest jedną z najskuteczniejszych strategii wychowawczych, a przy tym przynosi dziecku ogromną radość i pozostawia cudowne wspomnienia.

P1060878

Zaproszeni goście, dyrekcja, nauczyciele czytali przedszkolakom, uczniom klas 0-VI utwory polskich jak i zagranicznych twórców literatury m.in. Juliusza Verne i Barbary Kosmowskiej.

P1060911 P1060902

Wśród osób goszczących w naszej szkole znaleźli się: Sołtys wsi Marzęcice p. Bartosz Grabowski, Wójt Gminy Kurzętnik p. Wojciech Dereszewski, lekarz medycyny pracy p. Mirosława Paśko oraz przedstawicielka Policji w Nowym Mieście Lubawskim.

IMAG0289Obchody zorganizowały nauczycielki naszej szkoły p. Marta Światły-Kowalska i p. Katarzyna Golder.

„Materia Baterii” – happening ekologiczny

W piękny wiosenny dzień, 3 czerwca 2015r. maluszki z „Przyjaznego świata Dzieci” wraz z wychowawcą Magdaleną Ćwiklińską oraz ze swoimi rodzicami w ramach działań związanych z kampanią edukacyjno-promocyjną „Materia Baterii” wyruszyły gromadnie na spacer po okolicy.

14

W rękach dzieci trzymały własnoręcznie wykonane transparenty.

15 16 17 18

Naszym happeningiem mieliśmy nadzieję zwrócić uwagę mieszkańców na problemy związane z czystością przyrody, a w szczególności racjonalną gospodarką odpadami.

Zachęcaliśmy do wrzucania baterii do odpowiednich, przeznaczonych do tego celu pojemników.

Akcja zbiórki zużytych baterii ma na celu uświadomienie uczniom rangi problemu, jakim są odpady niebezpieczne w skali domu, szkoły, wsi, a także ukształtowanie zespołu nawyków oddzielania odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych.

Tego dnia odbyły się również warsztaty, połączone z pogadanką,  na których wszyscy uczestnicy wykonywali własne pojemniki na zużyte baterie.

1 2 3 4 5 6

Wykorzystali w tym celu materiały przeznaczone do recyklingu. Od dziś w każdym domu „baterie zbieramy-wspólnie o środowisko dbamy”.

7 8 9 10 11 12 13

 

Obchody Dnia Dziecka i Dnia Samorządności

Dnia 01 czerwca 2015 r. w naszej szkole odbył się uroczysty Dzień Dziecka oraz Dzień Samorządności.

WP_20150601_002

Podczas pierwszych lekcji przedszkole oraz klasy Oa i Ob przygotowywały zdrowe kanapki, sałatki owocowe, które potem skosztowały świętując „śniadanie na trawie”.

1 2

Klasy I- III miały zajęcia plastyczno- muzyczne, następnie brały udział w turniejach sportowych.

Uczniowie gimnazjum zmierzyli się w zawodach międzyklasowych, m.in. piłka nożna, piłka siatkowa, przeciąganie liny, minihokej, ringo.

Podczas tego dnia mieliśmy również okazję gościć uczniów ze Szkoły Podstawowej w Tereszewie, którzy poznali sale dydaktyczne oraz uczestniczyli w zabawach integracyjnych.

WP_20150601_045 WP_20150601_038

Spośród wcześniej wytypowanych kandydatów wybrano władze samorządu uczniowskiego na rok szkolny 2015/2016.

O godzinie 14 miała miejsce ogólnopolska akcja „Zryw Młodych Serc”, serc wolnych od przemocy, uzależnień i obojętności na drugiego człowieka. Dzieci i młodzież przez 60 sekund prawą ręką wybijały rytm serca.

WP_20150601_008

Na wszystkich uczestników tego dnia czekał  poczęstunek.