Archiwum kategorii: Ekologia

Baterie zbieramy – wspólnie o środowisko dbamy


Baterie zbieramy - o środowisko dbamy

Maluchy z oddziału przedszkolnego „Przyjazny Świat Dzieci” biorą udział w konkursie „Baterie na wagę czystego środowiska” , którego przedmiotem jest zbiórka zużytych baterii oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi jakimi są baterie małogabarytowe.
Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Finał kampanii zaplanowano na 12 grudnia 2014 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

psd1 psd2 psd3 psd4

 

Wspólnie dbamy o klimat i wizerunek naszej szkoły.

Zespół Szkół w Marzęcicach od wielu lat współpracuje z Klubem Gaja, który propaguje sadzenie drzew jako przeciwdziałanie zmianom klimatycznym na świecie.
Dnia 9.09.2014r. w ramach obchodów „Święta Drzewa” i przygotowań do uroczystości przekazania Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi oraz Gimnazjum im. Przyjaciół Ziemi sztandarów, odbyła się w szkole akcja sadzenia drzew. Uczniowie wszystkich oddziałów, pod opieką wychowawców klas, posadzili przed budynkiem szkoły swoje klasowe drzewo.
Sadzenia drzew miało na celu kształtowanie odpowiedzialności za przyrodę i pokazanie, jak można o nią dbać będąc uczniem.
Wspólne sadzenie drzew w ramach programu przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych na Ziemi. Dla wszystkich dzieci było to niezwykłe przeżycie, gdyż w ten sposób mogły również przyczynić się do upiększenia terenu przyszkolnego.
Sadząc drzewa świętujemy, budujemy relacje, chronimy przyrodę dla nas i następnych pokoleń.
Już za jakiś czas dęby, buki , graby i jarzębiny wypuszczą pierwsze pąki i efekty pracy wszystkich zaangażowanych w tą akcję osób będą cieszyć nasze oczy.

„Święto Drzewa” to w naszej szkole nie tylko akcja sadzenia drzew, ale także całoroczny program edukacji ekologicznej obejmujący m.in. takie działania, jak:
• zbieranie makulatury,
• przeprowadzenie lekcji tematycznych (wychowawcze, biologia, przyroda),
• wycieczki i zajęcia w terenie ,wyjazdy na leśne ścieżki edukacyjne
• konkursy plastyczne, fotograficzne
• rodzinne sadzenie lasu

Działamy lokalnie, myślimy globalnie!!!

1410683882025 1410683881213 1410683880734 1410683879023 1410683876979 1410683876521 1410683875585 1410683874698 1410683873606 1410683872551 1410683869212 11 10 9 8 7 6 5 4

Zespół Szkół w Marzęcicach propaguje edukację ekologiczną

Zespół Szkół w Marzęcicach we współpracy z Nadleśnictwem Brodnica już od kilku lat włącza się w realizację programu Klubu Gaja „Święto Drzewa”. 


Celem programu jest edukacja dla rozwoju zrównoważonego i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa. Opiera się on na lokalnej aktywności, w szczególności dzieci i młodzieży, przy udziale przedstawicieli różnych instytucji, lokalnych społeczności, samorządów, biznesu i organizacji pozarządowych.
Szkolnym koordynatorem działań jest Mirosława Flaszyńska i Dominika Kowalska.

W ramach obchodów Święta Drzewa, na terenie placówki 29 października 2013r. zorganizowano apel pod hasłem Jesienny koncert” w czasie którego uczniowie recytowali wiersze i śpiewali piosenki o tematyce jesiennej. Oprawę muzyczną przygotowała Anna Lewicka a dekorację Anna Maćkiewicz.
Motywem przewodnim tegorocznych obchodów Święta Drzewa był kasztanowiec zwyczajny.

Uczniowie z marzęcickiej szkoły pod opieką Hanny Makowskiej, wraz ze swoimi rodzicami wzięli też czynny udział w sadzeniu lasu.

Obchody Święta Drzewa stały się tradycją i prawdziwym świętem w marzęcickiej szkole. Pomimo zmiennej pogody, gdy opady deszczu przeplatały się z pięknie świecącym słońcem, nastroje uczestników programu były niezmienne – dobry humor ich nie opuszczał.