Archiwum kategorii: Eco-School

Podwójny sukces w XII edycji konkursu wiedzy o lesie i łowiectwie „Las bez tajemnic”.

Organizatorami konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 2 w Brodnicy, Nadleśnictwa Iława, Jamy i Brodnica oraz Porozumienie Kół Łowieckich „Kult św. Huberta” w Brodnicy i Zarząd Okręgowy PZŁ w Toruniu. Czytaj dalej Podwójny sukces w XII edycji konkursu wiedzy o lesie i łowiectwie „Las bez tajemnic”.

Kolejny Certyfikat „Zielona Flaga” dla naszej placówki

Dnia 5 listopada 2015r. w Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich odbyła się konferencja podsumowująca Program „Szkoły dla Ekorozwoju”, podczas której zostały wręczone placówkom powiatu nowomiejskiego międzynarodowe certyfikaty „Zielona Flaga”.

flaga

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele miasta, starostwa, gmin oraz dyrektorzy zwycięskich placówek, koordynatorzy projektu i uczniowie. Nasza szkoła już po raz trzeci została doceniona i nagrodzona certyfikatem „Zielonej Flagi”. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie. Tym bardziej, że przyznano nam go na 3 lata.

IMG_0355 (Copy)

Wiodącymi obszarami dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w roku szkolnym 2014/2015 była bioróżnorodność i zielone tereny przyszkolne. Do wyboru tych obszarów skłoniły nas różne aspekty. W ramach tych działań uczniowie szkoły brali udział w konkursach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu, w „Powiatowym Sejmiku Ekologicznym” oraz w konkursie międzywojewódzkim „Las bez tajemnic”. Zorganizowaliśmy spotkania z udziałem osób zajmujących się ochroną przyrody, m.in. leśniczy i myśliwy. Udało nam się zorganizować „żywą” lekcję przyrody, w czasie której uczniowie mieli okazję  bezpośredniego kontaktu z gadami,  owadami. Realizowaliśmy trzy projekty współfinansowane z WFOŚiGW w Olsztynie. Powieszono budki lęgowe dla ptaków. Zainstalowano tablicę „Ptasi budzik” oraz tablicę przedstawiającą różne rodzaje budek lęgowych. Uczniowie SP gromadzą w swoich salach zbiory przyrody ożywionej i nieożywionej. Zakładają hodowlę roślin, tworzą kąciki przyrody. Gromadzą kolorowe kwiaty, rośliny doniczkowe, pachnące zioła, owoce, warzywa, nasiona oraz dary przyrody np.: szyszki, kasztany, żołędzie, jarzębinę, orzechy i wiele, wiele innych. Uczniowie dbają o swoje eksponaty, obserwują je oraz udoskonalają. Odbyły się wycieczki, na których uczniowie pogłębili wiedzę na temat tworzenia różnych form ochrony przyrody, flory i fauny występującej na różnych terenach naszego kraju. W ramach obchodów Dnia Ziemi, Dni Przyjaciół Lasu społeczność Zespołu Szkół w Marzęcicach  wraz  z zaproszonymi gośćmi, wzięła udział w „Biegu dla Ziemi”- „Biegamy- lasy podziwiamy”. Od kilku lat prowadzimy edukację ekologiczną wśród uczniów  i ich rodziców.  współpracujemy z Klubem Gaja, który propaguje sadzenie drzew jako przeciwdziałanie zmianom klimatycznym na świecie.  Sadząc drzewa świętujemy, budujemy relacje, chronimy przyrodę dla nas i następnych pokoleń. W ramach obchodów „Tygodnia dla Ziemi” oraz „Dni Przyjaciół Lasu” uczniowie oraz pracownicy szkoły zadbali o klimat i wizerunek szkoły poprzez nasadzenia roślin, ich pielęgnację, pielenie  terenu skarp i ogrodu przyszkolnego. Wydzielono  warzywnik więc uczniowie rozpoczęli uprawę warzyw i ziół. Dzięki temu na bieżąco będą poznawali zioła i rośliny uprawne, nabędą umiejętność ich upraw oraz wykorzystania w codziennym spożyciu np. poprzez sporządzanie sałatek oraz zasilenie kuchni szkolnej. Zakupiono również nasiona i rośliny miododajne, które zostały nasadzone w obrębie szkoły. Postawiono kompostownik, który będzie służył do nawożenia grządek, spełnia funkcję proekologiczną. Dodatkowym pozytywnym efektem jest niesamowite zaangażowanie w prace w ogrodzie uczniów pracowników i rodziców.

Poza tymi podstawowymi obszarami, włączaliśmy się w realizację wielu projektów, akcji np., sprzątanie świata, sprzątanie Warmii i Mazur; Litter Less (zbiórka elektroodpadów, makulatury, nakrętek, segregacja śmieci, monitorowanie ilości wyrzucanych bioodpadów, warsztaty dotyczące segregacji śmieci i recyklingu); wycieczka do ZUOK w Rudnie; happeningi ekologiczne: STOP ocieplaniu klimatu, Misja emisja, Przyjaciół Ziemi więcej–śmieci mniej; Materia Baterii (happening ekologiczny, warsztaty dla rodziców przedszkolaków); udział w  Gminnym Konkursie o OZE w Brzoziu Lub.; udział w II Kongresie Energetycznym OZE; warsztaty „Gazem na lekcję–gaz z łupków” (Organizatorem był Państwowy Instytut Geologiczny – PIB w Warszawie); spotkanie uczniów SP z przedstawicielką Fundacji na Rzecz Rozwoju Polski Pn-Wsch„IDEA” w ramach programu „Gmina Kurzętnik w odpowiedzi na wyzwania klimatyczne-opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”; program „Trzymaj formę” oraz „Aktywnie przez sport po zdrowie”; program eTwinning „All equal, all different, all Europeans taking eco-friendly actions”; Zdrowo jem, więcej wiem.

Wręczenia nagrody dokonała Pani Alicja Szarzyńska kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, zastępca wójta Gminy Kurzętnik Teresa Łątkowska, Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak.

IMG_0295 (Copy)

To zaszczytne wyróżnienie jest zwieńczeniem naszych wieloletnich proekologicznych działań, podejmowanych przez nauczycieli, dzieci i rodziców.

Z tego miejsca pragniemy bardzo podziękować rodzicom, uczniom, wszystkim pracownikom szkoły oraz instytucjom za czynne włączanie się w realizację założonych przez nas celów. W roku szkolnym 2015/2016 również będziemy kontynuować nasze działania.

Pomagamy Ziemi codziennie i czerpiemy z tego radość!!

Litter Less Campaign – Kampania Mniej Śmieci

Celem Kampanii “Litter Less” jest ograniczenie ilości śmieci w otaczającym nas środowisku.

Uczniowie Szkoły Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi zaangażowani w kampanię pokażą jak mogą polepszyć stan środowiska, zmienić świadomość i postępowanie innych osób.

Cele zaplanowane do realizacji:
1. Zmniejszenie ilości wytwarzania odpadów oraz dbałość o ich segregację na terenie szkoły i domach rodzinnych. Poznanie sposobów zagospodarowania i recyklingu odpadów.
2. Poznanie zagrożeń spowodowanych spalaniem śmieci w piecach domowych oraz nieprawidłowym składowaniem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
3. Kształtowanie postawy indywidualnego zaangażowania w działania na rzecz ochrony środowiska.

Termin realizacji : luty- czerwiec 2015r.

Osoby odpowiedzialne: Dominika Kowalska, Mirosława Flaszyńska

IMAG1467IMAG1464

Prace Komitetu Lokalnego nad audytem początkowym

Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi za działalność ekologiczną.

Zespół Szkół w Marzęcicach po raz drugi uzyskał wspaniałe wyróżnienie.
Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi za działalność ekologiczną.

1

Wręczenie flagi odbyło się w Krakowie.

„Zielona Flaga” jest prestiżowym, międzynarodowym tytułem, który nadawany jest placówkom oświatowym na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools,
w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 58 krajów całego świata. Rolę koordynatora krajowego na Polskę, pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania Zielonej Flagi. Certyfikaty przyznaje Kapituła pod honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Ochrony Środowiska. Certyfikaty są przyznawane na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i przedszkolach oraz odnawiania certyfikatu.
To zaszczytne wyróżnienie jest zwieńczeniem naszych całorocznych proekologicznych działań, podejmowanych przez nauczycieli, uczniów i rodziców. W roku szkolnym 2013/2014 w naszym zespole tematami przewodnimi były: Bioróżnorodność i Zdrowa żywność. Szeroka działalność ekologiczna, prozdrowotna w naszych obydwu szkołach prowadzona jest od wielu lat. Realizowaliśmy projekty, programy mające na celu kształcenie postaw dzieci w zakresie zdrowego tylu życia, propagowanie postaw szacunku i odpowiedzialności za środowisko naturalne i dbałość o zachowanie bioróżnorodności.
Zwracaliśmy uwagę na potrzebę ponownego wykorzystywania surowców wtórnych, aktywnego spędzania czasu wolnego, racjonalnego odżywiania się. Szkoły zdobyły również wcześniej Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.

2

Nasze działania uzyskały aprobatę Kapituły Programu Szkoły dla Ekorozwoju. Certyfikat „Zielona Flaga” wręczony został uroczyście w Krakowie 29.09.2014r. podczas Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju. Sukces ten ,to zasługa całej społeczności zespołu: uczniów, rodziców, nauczycieli i instytucji współpracujących z nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poprzez czynny udział przyczynili się do naszych sukcesów.

Zdjęcia z wręczenie po raz pierwszy Międzynarodowego Certyfikatu Zielonej Flagi.

 DSC01501a DSC01505