Archiwum kategorii: Aktualności

Trzecie miejsce dla Mateusza

W Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, 6 grudnia 2014r. odbył się Konkurs Wiedzy o AIDS i Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia. Naszą szkołę reprezentowali gimnazjaliści: Marta Wyżlic oraz Mateusz Ząbkiewicz.

Przed przystąpieniem do olimpiady, uczniowie przeprowadzili projekt społeczny promujący aktywny styl życia.

Po rozwiązaniu testów, Mateusz Ząbkiewicz zajął III miejsce w Konkursie Wiedzy o AIDS oraz III miejsce w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia.

AIDS

Opiekun: Mirosława Flaszyńska

Projekt Samorządu Województwa pomaga uzdolnionej młodzieży naszego gimnazjum

„Edukacja to nie tylko nauka, ale także możliwości poznawania świata
i rozwijania pasji”
– takie hasło towarzyszy tegorocznej edycji projektu Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – VI edycja, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem Programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Warmii i Mazur, którzy dzięki swojej nieustannej pracy, ogromnemu zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie sukcesy naukowe oraz chcą się nadal rozwijać i zgłębiać wiedzę.

O stypendium, w tym roku szkolnym ubiegało się troje uczniów z naszego gimnazjum: Sandra Ługiewicz klasa IIB, Maciej Wyrostek klasa IIA oraz Natalia Ziołkowska klasa IIA. Komisja stypendialna, po rozpatrzeniu wniosków przyznała stypendium wszystkim kandydatom.

STYPENDIUM
Uczniowie wraz z swoimi opiekunami, do końca roku szkolnego będą pracować zgodnie z opracowanym wspólnie z nimi Indywidualnymi Programami Edukacyjnymi.
Zakres materiału będzie obejmował zagadnienia z następujących przedmiotów:
Sandra Ługiewicz biologia, opiekun Dominika Kowalska
Maciej Wyrostekgeografia, opiekun Mirosława Flaszyńska
Natalia Ziołkowskamatematyka, opiekun Anita Wolska

Dodatkowy nabór 4 dzieci w wieku 3-5 lat do Oddziału Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Zespole Szkół w Marzęcicach na bezpłatne zajęcia edukacyjne i usprawniające realizowane w ramach projektu „Przyjazny Świat Dzieci” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Ogłoszenie

Deklaracja uczestnictwa

Dokumenty do złożenia wraz z kartą rekrutacyjną

Formularz zgloszenia

Baterie zbieramy – wspólnie o środowisko dbamy


Baterie zbieramy - o środowisko dbamy

Maluchy z oddziału przedszkolnego „Przyjazny Świat Dzieci” biorą udział w konkursie „Baterie na wagę czystego środowiska” , którego przedmiotem jest zbiórka zużytych baterii oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi jakimi są baterie małogabarytowe.
Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Finał kampanii zaplanowano na 12 grudnia 2014 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

psd1 psd2 psd3 psd4