Archiwum kategorii: Aktualności

Pierwsza edycja akcji „Uruchom serce bliźniemu”.

Zakończyła się pierwsza edycja akcji „Uruchom serce bliźniemu”, której celem było zapoznanie nauczycieli i uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W konkursie sprawdzającym wiedzę nabytą podczas szkoleń uczestniczył wojewoda Marian Podziewski oraz Prof.dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i były Minister Zdrowia, a sam konkurs odbył się 17 czerwca 2015 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Akcja została zainaugurowana 11 września 2014 r. W pięciu sesjach szkoleniowych zorganizowanych w ramach akcji udział wzięło 65 nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkolenia składały się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych obejmujących elementy pierwszej pomocy. Za tematykę szkoleń i ich realizację odpowiedzialni byli pracownicy Katedry ratownictwa medycznego Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie oraz studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej pod kierownictwem dr n. med. Rakesha Jalali. Zakończeniem akcji „Uruchom serce bliźniemu” był konkurs wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, w którym wystartowały dwadzieścia dwie 3–osobowe drużyny. Gimnazjum im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach reprezentowała Anna Sendobra, Klaudia Frydrych oraz Rafał Ziółkowski. Naszym uczniom zabrakło odrobiny szczęścia w rywalizacji, bo okazali sie oni drużyną z największą liczbą punktów, którzy nie dostali sie do finału, ale mimo to można się bardzo cieszyć z chęci uczestnictwa w takich akcjach oraz chęci pogłębiania wiedzy z pierwszej pomocy, za co należą się trzecioklasistom z gimnazjum, wielkie gratulacje!

DSC_1982 DSC_1987

I Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Orzeł Biały w godle”

W Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim odbył się I Gminny Festiwal Pieśni i Piosenki Patriotycznej „Orzeł Biały w godle”. Szkołę Podstawową im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach reprezentowali: Szymon Lenga oraz Magdalena Kowalska (instruktor- Anna Lewicka). Jury w składzie: Roman Lewicki – dyrektor GCK w Kurzętniku, Katarzyna Rezmer – przewodnicząca Rady Rodziców Szkoły Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim, szeregowy Grzegorz Rzemiński oraz sierżant Jarosław Borkowski z IV Pułku Chemicznego w Brodnicy przyznało I miejsce Szymonowi Lenga z klasy V SP im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach.

DSC_0204 DSC_0206

Miejsce na podium w XIII Powiatowym Sejmiku Ekologicznym

Dnia 26 maja 2015r. w Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich w Nowym Mieście Lubawskim odbył się XIII Powiatowy Sejmik Ekologiczny.
Zmagania z zakresu ekologii oceniano w 4 kategoriach: prelekcja, bieg ekologiczny, konkurs fotograficzny oraz konkurs plastyczny.

Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klas III gimnazjum:

XIII sejmik ekologicznyDaniel, Rafał, Anna i Beata podczas sejmiku

Anna Sendobraprelekcja „Ochrona bioróżnorodności powiatu nowomiejskiego” – IV miejsce
Beata Kreńskakonkurs plastyczny „Flora i fauna powiatu nowomiejskiego” 

XIII sejmik ekologiczny_k.plastyczny
konkurs fotograficzny „Flora i fauna powiatu nowomiejskiego” – II miejsce

1 2 3 4 5

Rafał Ziółkowki oraz Daniel Zagórski bieg ekologiczny – III miejsce

XIII sejmik ekologiczny_biegXIII sejmik ekologiczny_bieg1

Naszym gimnazjalistom, w klasyfikacji ogólnej udało się wywalczyć III miejsce.

XIII sejmik ekologiczny klasyfikacja ogolna

Opiekun Dominika Kowalska

Dyrektor Zespołu Szkół w Marzęcicach informuje, że nabór do przedszkola w roku szkolnym 2015/2016 będzie prowadzony na wolne miejsca w przedszkolu w  terminie 3 marca  – 20 marca 2015r.

  • Punkt przedszkolny– 13
  • Oddziały przedszkolne – 13

Rekrutacja do szkoły na rok szkolny 2015-2016

Komunikat dyrektora- kryteria naboru do przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej i gimnazjum na rok szkolny 2015-2016

Harmonogram rekrutacji do przedszkola i innych form wychowania przedszkolnego w Gminie Kurzętnik na rok szkolny 2015-2016

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkolainnej formy wychowania przedszkolnego na rok szkolny 2015-2016

Zgłoszenie dziecka do I klasy SP na rok szkolny 2015-2016

Spróbują sił w etapie wojewódzkim

W dniu 17 listopada 2014r. odbył się szkolny etap konkursu przedmiotowego z geografii dla uczniów gimnazjum, organizowany przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Celem konkursu jest rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień geograficznych uczniów klas I-III gimnazjum, popularyzacja geografii wśród uczniów oraz promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych geografią.

W naszej szkole, do konkursu przystąpiło 11 uczniów z klas I-III gimnazjum. Uczniowie rozwiązywali test, który składał się z 20 zadań.

Dwoje uczniów klasy IIIA – Paweł Gierszyński i Mateusz Marchlewski zakwalifikowali się do wojewódzkiego etapu konkursu, który odbędzie się 13 lutego 2015r. Opiekę nad uczniami sprawuje Mirosława Flaszyńska.

Baterie na wagę czystego środowiska

We wrześniu samorząd województwa ogłosił konkurs upowszechniający i promujący dobre zachowania ekologiczne. Konkurs był elementem kampanii edukacyjnej poświęconej prawidłowemu postępowaniu ze zużytymi bateriami i akumulatorami.

Finał konkursu odbył się 12 grudnia 2014 r. na uroczystej gali podsumowującej kampanię edukacyjną dot. zbiórki zużytych baterii, na którą zostaliśmy zaproszeni jako uczestnicy konkursu.
Za udział w konkursie ekologicznym i zbiórkę 215kg baterii nasza szkoła otrzymała dyplom oraz wiele cennych nagród. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę uczniom, wychowankom i ich bliskim, nauczycielom i różnym instytucjom.

Koordynator zbiórki baterii w szkole: Dominika Kowalska