Wszystkie wpisy, których autorem jest Arkadiusz Kamiński

Słodkie ślubowanie

9 października 2012 r. uczniowie kl. I Gimnazjum w Marzęcicach w obecności Dyrekcji Szkoły i Grona Pedagogicznego, rodziców złożyli uroczyste ślubowanie.
Najmłodsi gimnazjaliści mieli okazję zmierzyć się w „Pojedynku klas” przygotowanym przez starszych kolegów. Zwycięzcy otrzymali nagrodę „Niespodziankę” oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców.
W tym samym dniu obchodziliśmy także Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie gimnazjum przedstawili krótką genezę tego święta oraz złożyli życzenia wszystkim pedagogom. O doznane wrażenia estetyczne i miłą atmosferę zadbali młodzi recytatorzy oraz chórek ze Szkoły Podstawowej pod kierownictwem pani Anny Lewickiej. Pani dyrektor – Hanna Makowska podziękowała wszystkim nauczycielom za zaangażowanie w pracę oraz wręczyła Nagrody Dyrektora.
10 października 2012 r. odbyło się ślubowanie kl. I Szkoły Podstawowej w Marzęcicach, na którym gościliśmy wójta Gminy Kurzętnik pana Wojciecha Dereszewskiego. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Następnie ślubowanie złożyli rodzice, w którym zobowiązali się do miłości, opieki i wsparcia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Uczniowie kl. I zostali przyjęci do SKO oraz otrzymali gadżety Banku PKO i upominki od Rady Rodziców w postaci olbrzymich cukierków.