Akademia Uczniowska

Projekt „Akademia Uczniowska” obejmował przedmioty: biologię, chemię, fizykę oraz matematykę. Koncentrował się na wprowadzeniu w praktykę szkolną nowych elementów zawartych w podstawie programowej opartych na kompetencjach kluczowych, w tym głównie na: kompetencjach naukowo-technicznych, matematycznych oraz umiejętności uczenia się.

W projekcie nauczyciele uczestniczyli w kursach internetowych: „Eksperymentowanie i wzajemne nauczanie” oraz „Projekty edukacyjne Akademii uczniowskiej” prowadzonych z udziałem mentorów i ekspertów.

W trakcie kursu nauczyciele prowadzili zajęcia pozalekcyjne – Szkolne Koła Naukowe (SKN) oraz wykorzystywali poznane metody podczas zajęć lekcyjnych.

W trakcie SKN – ów uczniowie samodzielnie:
 Formułowali pytania badawcze
 Formułowali hipotezy
 Planowali i przeprowadzali eksperymenty, których celem była weryfikacja hipotezy
 Prowadzili Wzajemne Nauczanie
 Tworzyli gry edukacyjne

PROJEKT W LICZBACH

 Uczestnictwo chłopców i dziewcząt w projekcie:
2010 – 2013: 31 chłopców i 19 dziewcząt
2011 – 2014: 12 chłopców i 22 dziewczęta

 Uczestnictwo nauczycieli w projekcie:
p. Dominika Kowalska biologia, chemia
p. Rafał Maronfizyka
p. Anita Wolskamatematyka

 Liczba zrealizowanych Szkolnych Kół Naukowych:
biologia: 2
chemia: 2
fizyka: 4
matematyka: 5

 Liczba zrealizowanych wycieczek – 2
20.06.2013r. wycieczka do Gdańska, udział 32 uczniów w zajęciach edukacyjnych „Magnesy przyciągające uwagę” zwiedzenie wystawy interaktywnej „Energia, Niebo i Słońce” w Centrum Hewelianum.
29.05.2014r. wycieczka do Torunia, udział 28 uczniów w zajęciach edukacyjnych „Siła przyciągania”, zwiedzenie wystawy „Mikołaj Kopernik – życie i dzieło” oraz spotkanie warsztatowe w Domu Kopernika.

Wypowiedzi uczniów o zajęciach – 2011r.

„Moim zdaniem Akademia Uczniowska jest dobrym sposobem
na nauczenie się współpracy uczniów i odpowiedzialności”.

„Myślę, że nasza praca w grupie nie wyszła tak jak chcieliśmy. Na spotkania nie mieliśmy czasu i gdyby nie Pani projekt by nam nie wyszedł… Mimo to uczestniczenie w projekcie było fajnym i ciekawym doświadczeniem”.

„Uważam, że nie sprawdziliśmy się w 100%. Mieliśmy problem z przestrzeganiem terminów. Niektóre osoby nie wyraziły chęci współpracy. Chciałbym, aby następny rok wyglądał dużo lepiej”.

„Moim zdaniem nasz grupa się sprawdziła, poradziła sobie z trudnościami i się zorganizowała. Przygotowanie sprawdzianu było bardzo interesujące. Chciałabym to powtórzyć. Ale mogłyśmy sprawdzić jeszcze raz wszystkie obliczenia…”

„Zajęcia SKN były ciekawym doświadczeniem w naszym życiu. Bardzo nas zaciekawiły, nauczyłyśmy się odpowiedzialności. Uczestnicząc w realizacji zadania grupy III musiałyśmy przygotować sprawdzian dla kolegów, opracować wszystkie szczegóły. Ciężko prowadzić lekcję w tak licznej klasie. Podczas prowadzonej przez nas lekcji byłyśmy zdenerwowane, ponieważ po raz pierwszy miałyśmy okazję przeprowadzić lekcję powtórzeniową i sprawdzian”.

P1050928P1050925P1050901P105088520140529_141339647560 (1)