Zebranie z rodzicami, podsumowanie śródrocza

Spotkanie z rodzicami 16.01.2018 r. rozpoczęli uczniowie, którzy zabrali zebranych w „Podróż po szkolnej kronice”. Zaprezentowali oni najważniejsze wydarzenia i osiągnięcia szkoły oraz uczniów.  Pani wicedyrektor Anita Wolska zapoznała wszystkich z wynikami klasyfikacji, a pani dyrektor Katarzyna Pukalska podziękowała rodzicom za dotychczasową współpracę i zaangażowanie w pracę szkoły. Przypomniała wartości naszej szkoły, które są dla nas drogowskazami do dalszej pracy.

Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z klasyfikacji za śródrocze roku szkolnego 2017/2018 oraz z osiągnięciami uczniów w tym okresie w dziale Szkoła/Podsumowanie pracy/Rok szkolny 2017-2018 lub pod adresem http://spmarzecice.pl/rok-szkolny-2013-2014/