KONKURSY

Konkurs fotograficzny „Krajobraz Powiatu Nowomiejskiego”

Fotografie powinny ukazywać krajobraz naszego lokalnego dziedzictwa: piękno miejscowości i malowniczość wsi powiatu nowomiejskiego oraz wszystko to, co zawiera w sobie owo pojęcie

np.: zapis działalności pokoleń, połączenie krajobrazu kulturowego z naturalnym środowiskiem przyrodniczym.

Konkurs kierowany jest do dzieci i młodzieży w 2 kategoriach wiekowych:

– I kategoria wiekowa: uczniowie szkoły podstawowej kl. IV-VII,

– II kategoria wiekowa: uczniowie gimnazjum kl. II-III.

Każdy uczestnik może dostarczyć 1 fotografię.

Fotografie należy wykonać w wersji papierowej (kolorowe, czarno-białe lub sepia), format max. A4.

Fotografie, na których będą znajdowały się jakiekolwiek znaki, cyfry (np. daty), będą dyskwalifikowane.

Zdjęcia należy dostarczyć w wersji papierowej podpisane na odwrocie do sekretariatu Zespołu Szkół w Marzęcicach do 5 września 2017r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 16 września 2017r. podczas obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Kurzętniku (na Górze Zamkowej).

Organizatorzy konkursu zapewniają nagrody w każdej kategorii wiekowej za zajęcie I, II i III miejsca.

 

Konkurs plastyczny „Krajobraz Powiatu Nowomiejskiego”

Prace plastyczne powinny ukazywać krajobraz naszego lokalnego dziedzictwa: piękno miejscowości i malowniczość wsi powiatu nowomiejskiego oraz wszystko to, co zawiera w sobie owo pojęcie np.: zapis działalności pokoleń, połączenie krajobrazu kulturowego z naturalnym środowiskiem przyrodniczym.

Konkurs adresowany jest do uczniów szkoły podstawowej klas I-III.

Technika wykonania prac jest dowolna, format pracy nie mniejszy niż A4 (mały blok) i nie większy niż A2 (2 kartki dużego bloku).

Pracę podpisaną na odwrocie należy dostarczyć do sekretariatu Zespołu Szkół w Marzęcicach do 5 września 2017r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu i wręczenie nagród odbędzie się 16 września 2017r. podczas obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w Kurzętniku (na Górze Zamkowej).

Organizatorzy konkursu zapewniają nagrody za zajęcie I, II i III miejsca.

 

Otwórzmy razem naszą  historią dla następnego pokolenia

W 2014 roku gdy szkołom przekazywano  sztandary  została napisana przez Izabelę Ziółkowską-Balewską krótka historia naszej szkoły oraz historia wsi Marzęcice. Bazowano głównie na informacjach i zdjęciach uzyskanych od rodziny p. Izy oraz na materiałach znalezionych w internecie czy w dotychczas napisanych o naszej gminie książkach. Chcielibyśmy teraz zorganizować w szkole izbę pamięci na temat historii szkoły oraz historii  pobliskich miejscowości. Chcielibyśmy  wykorzystać do tego również materiały uzyskane od rodziców lub innych mieszkańców wsi. Zależy nam głównie na zdjęciach związanych ze szkołą, ale również i na tych, które przedstawiają Marzęcice, ich mieszkańców z dawnych lat – przy pracy czy podczas różnych uroczystości. Ważne dla naszej izby pamięci będą również przedmioty związane ze szkołą (np. zeszyty, książki, tarcze…), jak również stare przedmioty (np. hafty, kołowrotki, małe przybory do uprawy roli…).

Zdjęcia będą zeskanowane, a następnie oddane właścicielom. Jeśli chodzi o stare przedmioty, to  będą one wystawione w sali szkolnej, ale jednocześnie będą one tylko wypożyczone szkole na ustalony czas i w każdej chwili będą mogły wrócić do właścicieli.

Mamy zamiar również przeprowadzić wywiady z najstarszymi mieszkańcami naszej wsi, aby ich wspomnienia mogły zostać utrwalone dla przyszłych pokoleń.

Jeśli mają państwo jakieś przedmioty lub zdjęcia, które będą mogły być pokazane w naszej izbie pamięci, to prosimy o kontakt  osobisty lub telefoniczny  z sekretariatem szkoły (nr tel. 56 474 04 97).

Izabela Ziółkowska-Balewska