Kolejny Certyfikat „Zielona Flaga” dla naszej placówki

Dnia 5 listopada 2015r. w Gimnazjum im. Filomatów Nowomiejskich odbyła się konferencja podsumowująca Program „Szkoły dla Ekorozwoju”, podczas której zostały wręczone placówkom powiatu nowomiejskiego międzynarodowe certyfikaty „Zielona Flaga”.

flaga

Na uroczystości obecni byli przedstawiciele miasta, starostwa, gmin oraz dyrektorzy zwycięskich placówek, koordynatorzy projektu i uczniowie. Nasza szkoła już po raz trzeci została doceniona i nagrodzona certyfikatem „Zielonej Flagi”. Jest to dla nas ogromne wyróżnienie. Tym bardziej, że przyznano nam go na 3 lata.

IMG_0355 (Copy)

Wiodącymi obszarami dla działań na rzecz zrównoważonego rozwoju w roku szkolnym 2014/2015 była bioróżnorodność i zielone tereny przyszkolne. Do wyboru tych obszarów skłoniły nas różne aspekty. W ramach tych działań uczniowie szkoły brali udział w konkursach organizowanych przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu, w „Powiatowym Sejmiku Ekologicznym” oraz w konkursie międzywojewódzkim „Las bez tajemnic”. Zorganizowaliśmy spotkania z udziałem osób zajmujących się ochroną przyrody, m.in. leśniczy i myśliwy. Udało nam się zorganizować „żywą” lekcję przyrody, w czasie której uczniowie mieli okazję  bezpośredniego kontaktu z gadami,  owadami. Realizowaliśmy trzy projekty współfinansowane z WFOŚiGW w Olsztynie. Powieszono budki lęgowe dla ptaków. Zainstalowano tablicę „Ptasi budzik” oraz tablicę przedstawiającą różne rodzaje budek lęgowych. Uczniowie SP gromadzą w swoich salach zbiory przyrody ożywionej i nieożywionej. Zakładają hodowlę roślin, tworzą kąciki przyrody. Gromadzą kolorowe kwiaty, rośliny doniczkowe, pachnące zioła, owoce, warzywa, nasiona oraz dary przyrody np.: szyszki, kasztany, żołędzie, jarzębinę, orzechy i wiele, wiele innych. Uczniowie dbają o swoje eksponaty, obserwują je oraz udoskonalają. Odbyły się wycieczki, na których uczniowie pogłębili wiedzę na temat tworzenia różnych form ochrony przyrody, flory i fauny występującej na różnych terenach naszego kraju. W ramach obchodów Dnia Ziemi, Dni Przyjaciół Lasu społeczność Zespołu Szkół w Marzęcicach  wraz  z zaproszonymi gośćmi, wzięła udział w „Biegu dla Ziemi”- „Biegamy- lasy podziwiamy”. Od kilku lat prowadzimy edukację ekologiczną wśród uczniów  i ich rodziców.  współpracujemy z Klubem Gaja, który propaguje sadzenie drzew jako przeciwdziałanie zmianom klimatycznym na świecie.  Sadząc drzewa świętujemy, budujemy relacje, chronimy przyrodę dla nas i następnych pokoleń. W ramach obchodów „Tygodnia dla Ziemi” oraz „Dni Przyjaciół Lasu” uczniowie oraz pracownicy szkoły zadbali o klimat i wizerunek szkoły poprzez nasadzenia roślin, ich pielęgnację, pielenie  terenu skarp i ogrodu przyszkolnego. Wydzielono  warzywnik więc uczniowie rozpoczęli uprawę warzyw i ziół. Dzięki temu na bieżąco będą poznawali zioła i rośliny uprawne, nabędą umiejętność ich upraw oraz wykorzystania w codziennym spożyciu np. poprzez sporządzanie sałatek oraz zasilenie kuchni szkolnej. Zakupiono również nasiona i rośliny miododajne, które zostały nasadzone w obrębie szkoły. Postawiono kompostownik, który będzie służył do nawożenia grządek, spełnia funkcję proekologiczną. Dodatkowym pozytywnym efektem jest niesamowite zaangażowanie w prace w ogrodzie uczniów pracowników i rodziców.

Poza tymi podstawowymi obszarami, włączaliśmy się w realizację wielu projektów, akcji np., sprzątanie świata, sprzątanie Warmii i Mazur; Litter Less (zbiórka elektroodpadów, makulatury, nakrętek, segregacja śmieci, monitorowanie ilości wyrzucanych bioodpadów, warsztaty dotyczące segregacji śmieci i recyklingu); wycieczka do ZUOK w Rudnie; happeningi ekologiczne: STOP ocieplaniu klimatu, Misja emisja, Przyjaciół Ziemi więcej–śmieci mniej; Materia Baterii (happening ekologiczny, warsztaty dla rodziców przedszkolaków); udział w  Gminnym Konkursie o OZE w Brzoziu Lub.; udział w II Kongresie Energetycznym OZE; warsztaty „Gazem na lekcję–gaz z łupków” (Organizatorem był Państwowy Instytut Geologiczny – PIB w Warszawie); spotkanie uczniów SP z przedstawicielką Fundacji na Rzecz Rozwoju Polski Pn-Wsch„IDEA” w ramach programu „Gmina Kurzętnik w odpowiedzi na wyzwania klimatyczne-opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej”; program „Trzymaj formę” oraz „Aktywnie przez sport po zdrowie”; program eTwinning „All equal, all different, all Europeans taking eco-friendly actions”; Zdrowo jem, więcej wiem.

Wręczenia nagrody dokonała Pani Alicja Szarzyńska kierownik Olsztyńskiego Centrum Edukacji Ekologicznej Warmińsko – Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie, zastępca wójta Gminy Kurzętnik Teresa Łątkowska, Starosta Nowomiejski Andrzej Ochlak.

IMG_0295 (Copy)

To zaszczytne wyróżnienie jest zwieńczeniem naszych wieloletnich proekologicznych działań, podejmowanych przez nauczycieli, dzieci i rodziców.

Z tego miejsca pragniemy bardzo podziękować rodzicom, uczniom, wszystkim pracownikom szkoły oraz instytucjom za czynne włączanie się w realizację założonych przez nas celów. W roku szkolnym 2015/2016 również będziemy kontynuować nasze działania.

Pomagamy Ziemi codziennie i czerpiemy z tego radość!!

Fundacja Dzieci Niczyje

FUNDACJA DZIECI NICZYJE

5 listopada 2015r. FDN zainicjowała kampanię

„Mama, tata, tablet”.

Celem jest edukacja w obszarze rozważnego korzystania przez dzieci z technologii mobilnych oraz kształtowanie odpowiednich postaw rodzicielskich.

Badania pokazują, że ponad 40 % dzieci w Polsce do 2 roku życia korzysta z tabletów i smartfonów, a w grupie dzieci w wieku 5 – 6 lat – 84%.

Głównym elementem kampanii jest film Homo tabletis, opowiadający o nowej tendencji wśród najmłodszych użytkowników nowych technologii.

Więcej informacji na : www.mamatatatablet.pl

27 listopada 2015r. w Mrocznie odbył się Wojewódzki Turniej Piłki Halowej Dziewcząt Szkół Gimnazjalnych. W rywalizacji wzięło udział dziewięć zespołów, a uczennice z Marzęcic zanotowały na swoim koncie dwie wygrane, jeden remisy i trzy porażki. Ostatecznie dziewczęta zajęły bardzo wysokie IV miejsce w zawodach.

Skład drużyny:

  1. Dorota Suchocka
  2. Wiktoria Lendzion
  3. Patrycja Groszewska
  4. Weronika Połomska
  5. Natalia Szczawińska
  6. Patrycja Kotewicz
  7. Marta Balcerewicz
  8. Wiktoria Speier

P1070190P1070192P1070194P1070208P1070210P1070212

Przedszkolacy próbują sił w kolejnym konkursie

Pomóżmy Przedszkolakom wygrać atrakcyjne nagrody!

Przedszkolacy z oddziału przedszkolnego, wraz z wychowawcą Magdaleną Ćwiklińską biorą udział w kolejnej edycji Wielkiego Konkursu Ekologicznego, którego hasło brzmi „Zrób to sam”.  

Przedszkolacy wspólnie z wychowawcą wykonali makietę „Strażak – bohaterem młodego pokolenia”.

strażak

Wykorzystali w tym celu materiały plastyczne, jak również odpady z recyklingu.

Pomysł na makietę stanowi nawiązanie do przeprowadzonej lekcji na temat służb ratunkowych. Największym zainteresowaniem wśród przedszkolaków cieszył się zawód strażaka i to właśnie on został wybrany jako temat przewodni ich pracy.

Zachęcamy wszystkich do głosowania na pracę konkursową, które  rozpoczęło się dnia 26 listopada 2015r. i będzie trwało do godziny 23.00 dnia 30 listopada 2015r.

Na pracę konkursową może głosować CODZIENNIE każda osoba będąca zalogowanym użytkownikiem serwisu Buliba.pl.

Głosowanie odbywa się każdego dnia w godzinach od 7.00 do 23.00.

Link do strony z pracą konkursową

Każdy głos jest na wagę złota. 

Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym (Grodziczno-19.11.2015r.)

19 listopada w Grodzicznie odbyły się Drużynowe Mistrzostwa Powiatu w  Tenisie Stołowym. Nasze Gimnazjum im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach, a jednocześnie Gminę Kurzętnik, reprezentował Tomasz Kołecki i jego starszy brat, Mateusz Kołecki, którzy zawody zakończyli na I miejscu w kategorii chłopców szkół gimnazjalnych.

tenis g powiat (2)tenis g powiat (3) tenis G powiattenis powiat g

Święto Niepodległości w GCK w Kurzętniku

Święto Niepodległości w GCK w Kurzętniku

Gratulacje dla Karoliny

      13 listopada 2015 r. w Gminnym Centrum Kultury w Kurzętniku odbyła się wieczornica poświęcona 97 rocznicy Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Po części artystycznej przygotowanej  przez Szkołę Podstawową im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim i Zespół Szkół Zawodowych w Kurzętniku odbył się konkurs recytatorski pt. „Drogi do niepodległej” dla uczniów szkół podstawowych z terenu Gminy Kurzętnik. Wystąpiło dziewięcioro uczestników, w tym dwoje z naszej szkoły; Karolina Kasprzycka z klasy V, która zajęła II miejsce i Szymon Lenga z klasy VI.

Platforma Edukacyjna OZE w Zespole Szkół w Marzęcicach

Dnia 19 listopada 2015r. na terenie Zespołu Szkół w Marzęcicach przeprowadzono zajęcia z udziałem Platformy Edukacyjnej OZE.

IMG_0602 (Copy)  Prezentacji platformy , będącej własnością Gminy Kurzętnik , której wynalazcą jest prezes spółki Janpol Pan Jan Falkowski, dokonał Pan Mirosław Przeradzki.

IMG_0607 (Copy) IMG_0617 (Copy)

W czasie zajęć, uczniowie poznali budowę i sposób działania platformy, a co za tym idzie na własne oczy zobaczyli jak działają urządzenia zasilane energią elektryczną i cieplną pozyskaną ze słońca, wiatru i powietrza. Był to kolektor słoneczny, powietrzna pompa ciepła, panel fotowoltaiczny oraz turbina wiatrowa. Wszystkie te urządzenia współpracując ze sobą podgrzały wodę. Można było to sprawdzić na termometrze umieszczonym w instalacji, jak również poprzez odkręcenie zainstalowanego zaworu w baterii umywalkowej.

IMG_0620 (Copy) IMG_0642 (Copy)

Dzięki zajęciom z Platformą Edukacyjną OZE, uczniowie mieli możliwość wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, a także sprawdzenia w jaki sposób lokalne społeczności i lokalni użytkownicy mogą wykorzystywać energię pochodzącą ze źródeł odnawialnych.

Na zakończenie prezentacji podziękowaliśmy Panu Mirosławowi za ciekawą prelekcję oraz za panel słoneczny, który otrzymaliśmy od firmy Janpol . Na pewno posłuży nam on w dalszej edukacji .

IMG_0685 (Copy) IMG_0699 (Copy)

Dziękujemy : Firmie Janpol za przetransportowanie Platformy  Edukacyjnej OZE i  przeprowadzenie zajęć ,

Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lub. i Gminie Kurzętnik za udostępnienie Platformy

Biwak ekologiczny w „Miętowym Gaju”

W dniach 9-10 listopada 2015r. uczniowie klasy IIA gimnazjum wraz z opiekunami: Panią Hanną Makowską oraz wychowawcą Panią Dominiką Kowalską oraz rodzicami: Panią Kamilą Kowalską i Panem Tadeuszem Wardowskim uczestniczyli w biwaku ekologicznym na terenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Miętowy Gaj” w Gaju-Grzmięcy.

Celem wycieczki było uwrażliwianie na piękno przyrody, ochrona naturalnego środowiska człowieka; Rozbudzanie zamiłowania do turystyki; Sprawdzanie wiadomości i umiejętności z zakresu wiedzy ekologicznej; Podnoszenie sprawności fizycznej poprzez gry, zabawy i spacery na świeżym powietrzu; Prowadzenie współzawodnictwa między grupami w zakresie zdobytej wiedzy, czystości; Kształtowanie właściwych postaw etycznych poprzez uczenie odpowiedzialności, wzajemnego szacunku, pomocy, samodzielności, zwracanie uwagi na kulturę zachowania.

Pobyt w ośrodku zrobił na nas ogromne wrażenie. Niespodzianką dla nas były pokoje tematyczne, w których mieszkaliśmy. Pierwszy pokój „Nory Bobrowe”, wystrojem przypominał mieszkanie bobrów, środowisko oraz ich życie.

IMG_0433 (Copy)

Drugi pokój „Nora Lisa” wystrojem przypominał mieszkanie rodziny lisa z korytarzami we wnętrzu ziemi.

IMG_0436 (Copy)

Trzeci pokój to „Gniazdo Perkoza” w którym można zapoznać się z budową gniazda perkoza i miejsce jego występowania w środowisku naturalnym.

IMG_0425 (Copy)

Czwarty pokój to „Owady Nad Wodą”. Wnętrze jest poświęcone jest owadom występującym w strefie brzegowej jeziora i ich środowisku życia. Piąty pokój „Mrowisko” wystrojem przypomina wnętrze mrowiska wraz z jego mieszkańcami.

IMG_0428 (Copy)

Szósty pokój „Ul”, wystrojem przypomina wnętrze ula oraz jego mieszkańców. W pokoju można zobaczyć plastry w ulu oraz poszczególne pszczoły podczas prac (robotnice, królowa, trutnie).

IMG_0430 (Copy)

Siódmy pokój „Pod Wodą” przedstawia środowisko wodne, owady żyjące w toni wodnej, roślinność. Taki sposób aranżacji pokoi sprawił, że niechętnie je opuszczaliśmy.

IMG_0423 (Copy)

Przez cały czas naszej wycieczki, towarzyszył nam pracownik Brodnickiego Parku Krajobrazowego, Pani Małgosia.

IMG_0453 (Copy)

IMG_0392 (Copy)Pierwszy dzień pobytu, po wspólnie zjedzonym obiedzie przygotowanym przez szkolną kucharkę, p.Renatę rozpoczęliśmy od obejrzenia filmu na temat Brodnickiego Parku Krajobrazowego.

IMG_0491 (Copy) IMG_0480 (Copy) IMG_0479 (Copy)Mięliśmy również okazję poczuć się jak pszczoły i sprawdzić jak ul wygląda od wewnątrz.

IMG_0504 (Copy) IMG_0502 (Copy)

Następnie udaliśmy się do Ośrodka Tradycji Rybactwa i Wędkarstwa w Grzmięcy oraz na ścieżkę dydaktyczną „Bobrowiska”.

IMG_0455 (Copy) IMG_0458 (Copy) IMG_0464 (Copy) IMG_0474 (Copy) IMG_0475 (Copy) IMG_0510 (Copy)

Po powrocie do ośrodka, wspólnie upiekliśmy ciasto drożdżowe, które zjedliśmy po upieczonych na grillu kiełbaskach.

IMG_0520 (Copy) IMG_0526 (Copy) IMG_0556 (Copy) IMG_0560 (Copy)

Wieczorem nie zabrakło również wspólnej zabawy przy muzyce, pod kierunkiem Pani Pauliny Zatorskiej.

IMG_0534 (Copy) IMG_0537 (Copy) IMG_0539 (Copy) IMG_0544 (Copy) IMG_0551 (Copy)

Tego dnia odbyły się również zajęcia warsztatowe z chemii oraz zajęcia sportowe zorganizowane przez Panią Magdalenę Wojtas.

Zwiedziliśmy także wspaniałą wystawę przyrodniczą, przedstawiającą rośliny i zwierzęta w różnych środowiskach życia.

IMG_0397 (Copy) IMG_0400 (Copy) IMG_0414 (Copy) IMG_0412 (Copy) IMG_0409 (Copy) IMG_0407 (Copy) IMG_0403 (Copy) IMG_0416 (Copy) IMG_0420 (Copy)

Niesamowita  była dla nas technika wykonania wszystkich okazów. Głównym surowcem był papier. Okazy były tak perfekcyjnie wykonane, że wyglądały jak autentyczne. Byliśmy również świadkami powstawania nowej wystawy przedstawiającej owady w skali makro.

IMG_0576 (Copy)

IMG_0396 (Copy)

Drugi dzień rozpoczął się samodzielnie przygotowanym domowym śniadaniem oraz wpisem do kroniki. Na koniec pobytu podziękowaliśmy p. Małgosi za przybliżenie nam walorów BPK.

IMG_0566 (Copy) IMG_0573 (Copy) IMG_0583 (Copy)

Wyjazd z dziećmi na biwak jest doskonałą formą edukacji przyrodniczo – ekologicznej. Stwarza możliwość realizacji zarówno treści dydaktycznych, jak i wychowawczych. Jest dużą szansą na obudzenie w młodym człowieku wrażliwości na piękno przyrody i ochronę środowiska. Jest szczególną okazją do zaszczepienia wśród młodego pokolenia miłości do przyrody, której nie można  nauczyć teoretycznie w szkolnej ławce. Więź człowieka z nią rodzi się bowiem właśnie w terenie. Pozwala ona na powstawanie autentycznego zainteresowania, pojawienia się emocji rodzących szacunek do przyrody.

Wyróżnienie dla Szymona

Wyróżnienie dla Szymona

Dnia 5 listopada 2015 roku odbył się w Rudzienicach k/Iławy IV Rejonowy Festiwal Pieśni i Piosenki Polskiej. Każdy z uczestników wykonał 2 utwory, jeden o tematyce patriotycznej, drugi dowolny.  Jury festiwalu doceniło talent naszego wokalisty i przyznało wyróżnienie Szymonowi Lenga, który wykonał utwory ,,Miejcie nadzieję” i ,,Serce w plecaku”( instruktor Anna Lewicka).

Szymon Lenga - Rudzienice2