Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2014/2015

      Uroczystość zakończenia roku szkolnego 2014/2015 w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach rozpoczęła się ceremonią przekazania i zaprzysiężenia nowego pocztu sztandarowego.  Dyrektor szkoły powitała wszystkich zgromadzonych oraz odczytała list od Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty  w Olsztynie Pani Grażyny Przasnyskiej. Z pewnością dla wielu  było to rok pełen wyzwań, ale także licznych sukcesów. Dowodem na to są świadectwa z wyróżnieniem, dyplomy, listy pochwalne, nagrody książkowe, które wręczały pani  Dyrektor Hanna Makowska, pani Anita Wolska Wicedyrektor, członek Rady Rodziców i wychowawca.  Na uroczystości wyłoniono także Mistrza Oszczędzania, został  nim Szymon Laskowski oraz dwóch Wicemistrzów. Bardzo ważnym momentem uroczystości było pożegnanie pani Haliny Zalewskiej odchodzącej na emeryturę ,której Dyrektor Szkoły, pracownicy, rodzice oraz uczniowie podziękowali  za oddanie z jakim pracowała przez prawie 40 lat pracy zawodowej. Na tak ważnej uroczystości nie zabrakło także części artystycznej, którą przygotowali uczniowie klasy V i VI pod kierownictwem pań: Patrycji Umińskiej i Anny Lewickiej. Piątoklasiści pożegnali absolwentów szkoły podstawowej wesołymi piosenkami i wierszami.  Uczniowie klasy VI podziękowali wszystkim pedagogom, pracownikom szkoły za naukę i wkład w wychowanie. Po zakończeniu uroczystości odbyło się spotkanie w klasach z wychowawcami.

WP_20150626_001WP_20150626_005 WP_20150626_007WP_20150626_009WP_20150626_010WP_20150626_012WP_20150626_013WP_20150626_015WP_20150626_017WP_20150626_019WP_20150626_022WP_20150626_023WP_20150626_027WP_20150626_028WP_20150626_031WP_20150626_034WP_20150626_036WP_20150626_037WP_20150626_040WP_20150626_041WP_20150626_045WP_20150626_047WP_20150626_049WP_20150626_050WP_20150626_051WP_20150626_054WP_20150626_056WP_20150626_057WP_20150626_058WP_20150626_061 WP_20150626_063WP_20150626_064 WP_20150626_068WP_20150626_069WP_20150626_070WP_20150626_072WP_20150626_073WP_20150626_076WP_20150626_082WP_20150626_099WP_20150626_100WP_20150626_102WP_20150626_107WP_20150626_109WP_20150626_111WP_20150626_114WP_20150626_116WP_20150626_117WP_20150626_118WP_20150626_120WP_20150626_122WP_20150626_123WP_20150626_125WP_20150626_128WP_20150626_129WP_20150626_130WP_20150626_131WP_20150626_132WP_20150626_133WP_20150626_134WP_20150626_135WP_20150626_138WP_20150626_139WP_20150626_140WP_20150626_141 WP_20150626_143 WP_20150626_144WP_20150626_147WP_20150626_150WP_20150626_151WP_20150626_152WP_20150626_154WP_20150626_158WP_20150626_161WP_20150626_162WP_20150626_166WP_20150626_167WP_20150626_169WP_20150626_170WP_20150626_171WP_20150626_173WP_20150626_175

Apel podsumowujący rok szkolny 2014/2015 oraz spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim

23 czerwca 2015 r. w Zespole Szkół w Marzęcicach odbył się apel podsumowujący wyniki rocznej klasyfikacji za rok szkolny 2014/2015, na którym zostały wręczone nagrody uczniom szkoły podstawowej i gimnazjum za udział w konkursach, regularne oszczędzanie w SKO.

WP_20150623_003 WP_20150623_005WP_20150623_007WP_20150623_008WP_20150623_010WP_20150623_011WP_20150623_012WP_20150623_016WP_20150623_017WP_20150623_019 WP_20150623_020WP_20150623_031WP_20150623_034WP_20150623_037WP_20150623_041WP_20150623_042WP_20150623_044WP_20150623_047WP_20150623_048WP_20150623_050WP_20150623_054WP_20150623_057WP_20150623_062WP_20150623_063WP_20150623_066WP_20150623_068WP_20150623_069

      W tym dniu odbyło się także spotkanie z przedstawicielami Komendy Powiatowej Policji w Nowym Mieście Lubawskim. Celem prelekcji było omówienie zagrożeń czyhających w trakcie letniego wypoczynku np. na drodze, w wodzie, w Internecie. Policjanci ostrzegali uczniów, aby zachowywali bezpieczeństwo, poruszając się po zmroku pieszo, rowerem, a także podczas korzystania z niestrzeżonych kąpielisk, organizowania zabaw w niebezpiecznych  miejscach.  Radzili również jak się ustrzec przed  nasiloną w tym czasie agresją fizyczną i słowną wśród rówieśników oraz przestrzegali przed zawieraniem znajomości z osobami spoza rodziny. Dzieci dowiedziały się także jak zachowywać się w sytuacjach trudnych i jak  powiadomić odpowiednie służby, używając numerów alarmowych.  Po spotkaniu uczniowie wraz z wychowawcami obejrzeli film na temat zachowania bezpieczeństwa na akwenach wodnych.

WP_20150623_094WP_20150623_092WP_20150623_090

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Podsumowanie kampanii edukacyjno-promocyjnej „Materia Baterii”

Punkt przedszkolny podsumowuje działania podjęte w ramach
kampanii edukacyjno-promocyjnej „Materia Baterii”

 Żyjemy w czasach, gdzie człowiek dąży do osiągania swoich celów, nie patrząc na konsekwencje. Postęp cywilizacyjny jest tak wielki, że możemy mieć wszystko. Wraz z nową technologią, nastąpiła degradacja środowiska naturalnego. W dalszym ciągu postępuje skażenie wód, gleb, powietrza… ilość generowanych odpadów we współczesnym świecie jest oszałamiająca.

Punkt przedszkolny, który mieści się w Zespole Szkół w Marzęcicach przystąpił do projektu, który polegał na przeprowadzeniu kampanii edukacyjno-promocyjnej dotyczącej zużytych baterii i akumulatorów. Projekt promowany jest przez Fundację Partnerstwo dla Środowiska, dofinansowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Partnerem projektu jest Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu. Za realizacje projektu odpowiada Pani Magdalena Ćwiklińska, nauczyciel wychowania przedszkolnego.

Realizacja działań konkursowych oznacza wywiązanie się przez Punkt Przedszkolny z poszczególnych zadań. Dokumentowanie działań odbywało się za pośrednictwem strony internetowej. Pierwszym etapem realizacji działań była rejestracja na stronie projektu:www.materiabaterii.ekoszkola.pl. Następnie został wykonany przez przedszkole audyt początkowy. Celem audytu było zbadanie poziomu wiedzy na temat baterii. W dalszej kolejności uczestnicy przystąpili do realizacji zadań zgodnie z listą zadań do wykonania. Zadania zostały podzielone na cztery etapy pracy zespołowej. Za zaliczenie i udokumentowanie każdego etapu uczestnicy otrzymali odznakę.

Za zaliczenie I etapu nasze przedszkole uzyskało odznakę „EkoEKSPERT-A”. Zdobycie tej odznaki łączy się z uzyskaniem przez dzieci wiedzy dotyczącej postępowania z bateriami. Odpowiada na pytania: Czym jest bateria? Jakie są jej rodzaje? Jak postępować ze zużytymi bateriami? Jak minimalizować używanie baterii na co dzień? Jednym z zadań było opracowanie szkolnego kodeksu postępowania z bateriami. Przedszkolacy, zwrócili szczególną uwagę na to, jak należy postępować z zużytymi bateriami oraz jak powinna wyglądać polityka placówki w tym zakresie. Baterie mają bardzo krótki żywot i szybko trafiają do kosza, a uwalniane z nich substancje stanowią poważne zagrożenie dla środowiska. Maluszki zdobyte informacje przedstawili w formie graficznej, w ten sposób powstał Szkolny Kodeks Postępowania z Bateriami, który został umieszczony na tablicy informacyjnej w naszej szkole. Z kodeksem zapoznali się wszyscy uczniowie naszej placówki, nauczyciele i rodzice. W przedszkolu odbyły się również zajęcia otwarte dla rodziców oraz happening ekologiczny z ich udziałem.

W celu uzyskania drugiej odznaki „Eko-BADACZA” nasz Ekozespół podjął kolejne kroki. Wspólnie przygotowaliśmy kwestionariusz ankiety, aby sprawdzić  poziom wiedzy na temat baterii. W ankiecie wzięli udział nauczyciele naszej placówki, rodzice oraz przypadkowo wybrani mieszkańcy. Przygotowaliśmy około 50 ankiet. Ankieta była anonimowa, zawierała  pytania otwarte i  zamknięte. Przeprowadzona ankieta pokazała, iż poziom wiedzy badanych, który dotyczy zużytych baterii jest wysoki. Badani mają świadomość jak właściwie użytkować baterie oraz jak z nimi  postępować. Wyniki ankiety zostały opracowane w formie badań jakościowych.

W trzecim etapie, aby uzyskać  odznakę Eko-Inspektora przedszkolacy stworzyli mapę miejsc, do których możemy oddawać zużyte baterie. Celem tego zadania było przyczynienie się poprzez realne działanie do tego, by coraz mniej zużytych baterii trafiało na wysypisko śmieci. Zebrane informacje o tych miejscach oraz stworzenie nowych, pomogło wielu osobom dokonać odpowiedzialnych i zrównoważonych wyborów. Aby zdobyć odznakę konieczne było zrealizowanie dwóch punktów. Pierwszym było mapowanie miejsc zbiórki zużytych baterii. Przedszkolacy wraz ze swoja panią szukali miejsc zbiórki, spisywali, a następnie wykonali etykietki. Etykietki zostały umieszczone na mapce, która została wcześniej przygotowana przez nauczyciela. Z przygotowanych przez nas informacji mogą skorzystać wszyscy zainteresowani, czyli nie tylko uczniowie i nauczyciele, ale i rodzice a także goście naszej szkoły. Mapa jest dostępna na terenie naszej szkoły. Drugim zadaniem było zorganizowanie zbiórki zużytych baterii. Takie miejsce w naszej szkole powstało na półpiętrze. Zostało tam ustawione pudełko na zużyte baterie oraz umieszczony został plakat informacyjny o akcji. Uczniowie chętnie zaangażowali się w akcję. Akcja zbierania baterii nadal trwa. Wykonaliśmy również w przedszkolu  gazetkę ścienną, która jest przejrzysta i kolorowa. Gazetka w wizualny sposób ukazuje dzieciom jak należy postępować z bateriami.

Ostatnią odznakę „Eko-PROMOTOR” otrzymaliśmy za kolorowe  plakaty o bateriach. Wystawa plakatów znajduje się również na półpiętrze i przykuwa uwagę wszystkich przechodniów.

Cieszymy się ogromnym zainteresowaniem wszystkich dzieci, uczniów, rodziców oraz nauczycieli.  Zbiórka zużytych baterii ma na celu ich unieszkodliwienie a tym samym ratuje naszą planetę przed zagrożeniami i katastrofami ekologicznymi. Nie pozwólmy, aby nasza planeta powoli „umierała”, zróbmy coś zanim będzie za późno.  Razem możemy wiele zmienić.

Podsumowaniem naszych działań w związku z udziałem w kampanii jest film o bateriach oraz spot reklamowy na który wszystkich Państwa serdecznie zapraszamy!

Pożegnanie przedszkola

Dnia 25.06.2015r. w Zespole Szkół w Marzęcicach odbyła się uroczystość zakończenia roku szkolnego dla punktu przedszkolnego oraz oddziałów przedszkolnych.

O godzinie 12:00 Pani Dyrektor oficjalnie rozpoczęła uroczystość, witając serdecznie wszystkich zebranych, w tym zaproszonych rodziców. To do nich skierowała szczególne słowa wdzięczności za aktywne wspieranie wszelkich działań szkoły. Podsumowała miniony rok szkolny, a także życzyła wszystkim pogodnych i bezpiecznych wakacji.
Następnie rozpoczęła się część artystyczna, w której wzięły udział wszystkie dzieci. Goście mogli usłyszeć pięknie wyrecytowane wierszyki, posłuchać wakacyjnych piosenek i obejrzeć tańce zaprezentowane przez ich pociechy.
Podczas uroczystości wręczono dzieciom nagrody książkowe oraz dyplomy, które sfinansowane zostały przez Radę Rodziców Zespołu Szkól w Marzęcicach.
Na koniec odbyły się pożegnania z wychowawcami w klasach. Panie podziękowały za miniony rok szkolny, wspominając razem z rodzicami i dziećmi wspólnie spędzone chwile.
Mamy nadzieję, że pogodny nastrój, który zapanował w trakcie uroczystości pożegnania przedszkola, przeniesie się na czas wakacyjny.

Podsumowanie programu „Mały Mistrz” w roku szkolnym 2014/2015

W Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach w Zespole Szkół w Marzęcicach 23 czerwca 2015 roku odbyło się podsumowanie programu „Mały Mistrz”. Ten ogólnopolski program był realizowany w klasie pierwszej szkoły podstawowej, a do jego głównych założeń i korzyści należało, iż jedną godzinę lekcyjną wychowania fizycznego w tygodniu nauczyciel nauczania początkującego prowadził wspólnie z nauczycielem wychowania fizycznego. Młodzi sportowcy realizowali sześć bloków tematycznych kończących się zaliczeniami, a po wszystkich zaliczeniach otrzymywali tytuł „Małego Mistrza”. Dodatkowymi korzyściami dla uczniów i zarazem szkoły, był sprzęt sportowy o wartości 1500zł, a sam program był współfinansowany przez Urząd Wojewódzki i Urząd Gminy w Kurzętniku. Warto dodać, że Gmina Kurzętnik przystąpiła do programu i realizowała go we wszystkich czterech swoich szkołach podstawowych czyli w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach, w Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Brzoziu Lubawskim, w Szkole Podstawowej im. Władysława Jagiełły w Kurzętniku oraz w Szkole Podstawowej w Tereszewie.Na podsumowanie programu w roku szkolnym 2014/2015 do szkoły w Marzęcicach przyjechali utytułowani zawodnicy Kick-Boxingu z Kluby Sportowego „Zamek” Kurzętnik: Piotr Kołakowski, Karolina Lewalska oraz Krystian Rzepka i Oskar Rogowski. Zaprezentowali oni kilka ćwiczeń ze sportów walki, samą walkę oraz młodym uczestnikom z klasy pierwszej umożliwili próbę wykonania kilku ćwiczeń. Na zakończenie każdy uczeń odebrał legitymację potwierdzającą całoroczną pracę sportową oraz otrzymanie tytułu „Małego Mistrza” z samych rąk znanych sportowców z klubu Gminy Kurzętnik.W roku szkolnym 2014/2015 w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach program realizowało 20 uczniów wraz z Panią Bożeną Mówińską (nauczycielem wychowania początkującego) oraz Arkadiuszem Kamińskim (nauczycielem wychowania fizycznego). W przyszłym roku szkolnym 2015/2016 szkoła także będzie realizowała program w klasie pierwszej szkoły podstawowej, jak także pozostałe wszystkie szkoły podstawowe Gminy Kurzętnik.

P1060612P1060620 P1060624P1060627 P1060638P1060640P1060642P1060644P1060649P1060655P1060663

All equal, all different, all Europeans taking eco-friendly actions

W drugim semestrze roku szkolnego 2014/2015 piętnastoosobowa grupa uczniów z I i II klasy gimnazjum wzięła udział w projekcie eTwinning pt. „All equal, all different, all Europeans taking eco-friendly actions”.

W małych międzynarodowych grupach uczniowie uczyli się o otaczającej ich przyrodzie, a także poznawali ekologiczne sposoby na życie ich kolegów/koleżanek z innych krajów. W trakcie realizacji projektu uczniowie wykorzystywali następujące narzędzia Audiokonferencja, Czat, Dziennik projektu, e-mail, Forum, Inne programy (Powerpoint, wideo, zdjęcia i obrazy), MP3, Publikowanie stron www, TwinSpace, Wideokonferencja, Środowisko wirtualnej nauki.

Cele założone w projekcie:
– ćwiczenie znajomości języka angielskiego;
– zwiększanie motywacji uczniów do nauki języka obcego;
– nauka współpracy z partnerami projektowymi;
– nauka efektywnego korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnej;
– rozbudzanie świadomości ekologicznej;
– nauka wrażliwości na piękno świata roślin i zwierząt;
– nauka oszczędzania źródeł energii.

Etapy realizacji projektu:
I – Poznanie partnerów z innych krajów.
II – Stworzenie prezentacji multimedialnej o otaczającym nas ekosystemie.
III – Stworzenie wideorelacji o swoim miejscu zamieszkania.
IV – Przedstawienie sposobów oszczędzania energii w swoim domu.
V – Przedstawienie pomysłów na ograniczenie śmieci w domu i szkole.

Efekty udziału w projekcie:
Uczniowie poznali różnice i podobieństwa w ekologicznym stylu życia panującym w ich domach oraz domach ich rówieśników z innych krajów. Ponadto uczestnicy znacznie poprawili swoje umiejętności językowe oraz komunikacyjne. Zgłębili także tajniki wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnej do nauki.

Koordynator: Monika Dąbrowska

Pierwsza edycja akcji „Uruchom serce bliźniemu”.

Zakończyła się pierwsza edycja akcji „Uruchom serce bliźniemu”, której celem było zapoznanie nauczycieli i uczniów z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej. W konkursie sprawdzającym wiedzę nabytą podczas szkoleń uczestniczył wojewoda Marian Podziewski oraz Prof.dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz, dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i były Minister Zdrowia, a sam konkurs odbył się 17 czerwca 2015 roku w Urzędzie Wojewódzkim w Olsztynie.
Akcja została zainaugurowana 11 września 2014 r. W pięciu sesjach szkoleniowych zorganizowanych w ramach akcji udział wzięło 65 nauczycieli przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Szkolenia składały się z zajęć teoretycznych oraz praktycznych obejmujących elementy pierwszej pomocy. Za tematykę szkoleń i ich realizację odpowiedzialni byli pracownicy Katedry ratownictwa medycznego Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie oraz studenci ze Studenckiego Koła Naukowego Medycyny Ratunkowej pod kierownictwem dr n. med. Rakesha Jalali. Zakończeniem akcji „Uruchom serce bliźniemu” był konkurs wiedzy i umiejętności z zakresu pierwszej pomocy, w którym wystartowały dwadzieścia dwie 3–osobowe drużyny. Gimnazjum im. Przyjaciół Ziemi w Marzęcicach reprezentowała Anna Sendobra, Klaudia Frydrych oraz Rafał Ziółkowski. Naszym uczniom zabrakło odrobiny szczęścia w rywalizacji, bo okazali sie oni drużyną z największą liczbą punktów, którzy nie dostali sie do finału, ale mimo to można się bardzo cieszyć z chęci uczestnictwa w takich akcjach oraz chęci pogłębiania wiedzy z pierwszej pomocy, za co należą się trzecioklasistom z gimnazjum, wielkie gratulacje!

DSC_1982 DSC_1987

Biwak ekologiczny

W dniach 12 i 13 czerwca 2015r. gimnazjaliści z klasy III A  wzięli udział w warsztatach ekologicznych w rezerwacie przyrody „Szumny Zdrój”.

1 Uczestnicy wycieczki wraz z Panem Łukaszem Kanieckim

Uczestnicy wycieczki w czasie warsztatów oraz wykładu „Bogactwo przyrodnicze Górznieńsko – Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego” prowadzonego przez pana Łukasza Kanieckiego, instruktora Ośrodka Edukacji Ekologicznej „Wilga” w Górznie,  dowiedzieli się, że jest to częściowy i ścisły rezerwat przyrody.

  121187

Osobliwością przyrodniczą rezerwatu jest duża nisza źródliskowa, na dnie, której występuje mozaika małych potoków, wypływających z licznych źródeł i miejsc wysięku wody. Miejsca te porasta łęg jesionowo-olszowy z obficie rosnącym, kwitnącym w okresie maja, rzadkim gatunkiem górskim – czosnkiem niedźwiedzim.

10 5

Często można spotkać tu rośliny chronione – wawrzynka wilczełyko i lilię złotogłów.

9 4 6 3