Spróbują sił w etapie wojewódzkim

W dniu 17 listopada 2014r. odbył się szkolny etap konkursu przedmiotowego z geografii dla uczniów gimnazjum, organizowany przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie.

Celem konkursu jest rozwijanie, rozbudzanie zainteresowań i wspieranie uzdolnień geograficznych uczniów klas I-III gimnazjum, popularyzacja geografii wśród uczniów oraz promowanie uczniów szczególnie zainteresowanych geografią.

W naszej szkole, do konkursu przystąpiło 11 uczniów z klas I-III gimnazjum. Uczniowie rozwiązywali test, który składał się z 20 zadań.

Dwoje uczniów klasy IIIA – Paweł Gierszyński i Mateusz Marchlewski zakwalifikowali się do wojewódzkiego etapu konkursu, który odbędzie się 13 lutego 2015r. Opiekę nad uczniami sprawuje Mirosława Flaszyńska.

Baterie na wagę czystego środowiska

We wrześniu samorząd województwa ogłosił konkurs upowszechniający i promujący dobre zachowania ekologiczne. Konkurs był elementem kampanii edukacyjnej poświęconej prawidłowemu postępowaniu ze zużytymi bateriami i akumulatorami.

Finał konkursu odbył się 12 grudnia 2014 r. na uroczystej gali podsumowującej kampanię edukacyjną dot. zbiórki zużytych baterii, na którą zostaliśmy zaproszeni jako uczestnicy konkursu.
Za udział w konkursie ekologicznym i zbiórkę 215kg baterii nasza szkoła otrzymała dyplom oraz wiele cennych nagród. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym w zbiórkę uczniom, wychowankom i ich bliskim, nauczycielom i różnym instytucjom.

Koordynator zbiórki baterii w szkole: Dominika Kowalska

Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi za działalność ekologiczną.

Zespół Szkół w Marzęcicach po raz drugi uzyskał wspaniałe wyróżnienie.
Międzynarodowy Certyfikat Zielonej Flagi za działalność ekologiczną.

1

Wręczenie flagi odbyło się w Krakowie.

„Zielona Flaga” jest prestiżowym, międzynarodowym tytułem, który nadawany jest placówkom oświatowym na całym świecie w ramach Programu Eco-Schools,
w którym uczestniczy ponad 15.000 szkół z 58 krajów całego świata. Rolę koordynatora krajowego na Polskę, pełni Fundacja Partnerstwo dla Środowiska, która jest jako jedyna uprawniona do nadawania Zielonej Flagi. Certyfikaty przyznaje Kapituła pod honorowym Patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Ochrony Środowiska. Certyfikaty są przyznawane na rok szkolny i mają zachęcać do ciągłego doskonalenia i rozwoju inicjatyw ekologicznych w szkołach i przedszkolach oraz odnawiania certyfikatu.
To zaszczytne wyróżnienie jest zwieńczeniem naszych całorocznych proekologicznych działań, podejmowanych przez nauczycieli, uczniów i rodziców. W roku szkolnym 2013/2014 w naszym zespole tematami przewodnimi były: Bioróżnorodność i Zdrowa żywność. Szeroka działalność ekologiczna, prozdrowotna w naszych obydwu szkołach prowadzona jest od wielu lat. Realizowaliśmy projekty, programy mające na celu kształcenie postaw dzieci w zakresie zdrowego tylu życia, propagowanie postaw szacunku i odpowiedzialności za środowisko naturalne i dbałość o zachowanie bioróżnorodności.
Zwracaliśmy uwagę na potrzebę ponownego wykorzystywania surowców wtórnych, aktywnego spędzania czasu wolnego, racjonalnego odżywiania się. Szkoły zdobyły również wcześniej Certyfikat Szkół Promujących Zdrowie.

2

Nasze działania uzyskały aprobatę Kapituły Programu Szkoły dla Ekorozwoju. Certyfikat „Zielona Flaga” wręczony został uroczyście w Krakowie 29.09.2014r. podczas Zjazdu Szkół dla Ekorozwoju. Sukces ten ,to zasługa całej społeczności zespołu: uczniów, rodziców, nauczycieli i instytucji współpracujących z nami. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy poprzez czynny udział przyczynili się do naszych sukcesów.

Zdjęcia z wręczenie po raz pierwszy Międzynarodowego Certyfikatu Zielonej Flagi.

 DSC01501a DSC01505

Trzecie miejsce dla Mateusza

W Zespole Szkół im. C.K. Norwida w Nowym Mieście Lubawskim, 6 grudnia 2014r. odbył się Konkurs Wiedzy o AIDS i Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia. Naszą szkołę reprezentowali gimnazjaliści: Marta Wyżlic oraz Mateusz Ząbkiewicz.

Przed przystąpieniem do olimpiady, uczniowie przeprowadzili projekt społeczny promujący aktywny styl życia.

Po rozwiązaniu testów, Mateusz Ząbkiewicz zajął III miejsce w Konkursie Wiedzy o AIDS oraz III miejsce w Olimpiadzie Promocji Zdrowego Stylu Życia.

AIDS

Opiekun: Mirosława Flaszyńska

Projekt Samorządu Województwa pomaga uzdolnionej młodzieży naszego gimnazjum

„Edukacja to nie tylko nauka, ale także możliwości poznawania świata
i rozwijania pasji”
– takie hasło towarzyszy tegorocznej edycji projektu Program stypendialny szansą na rozwój edukacyjny uczniów Warmii i Mazur – VI edycja, który jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, budżetu Państwa i budżetu Samorządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Celem Programu jest wspieranie edukacji uzdolnionych uczniów z terenu Warmii i Mazur, którzy dzięki swojej nieustannej pracy, ogromnemu zaangażowaniu uzyskują w wybranej przez siebie dziedzinie sukcesy naukowe oraz chcą się nadal rozwijać i zgłębiać wiedzę.

O stypendium, w tym roku szkolnym ubiegało się troje uczniów z naszego gimnazjum: Sandra Ługiewicz klasa IIB, Maciej Wyrostek klasa IIA oraz Natalia Ziołkowska klasa IIA. Komisja stypendialna, po rozpatrzeniu wniosków przyznała stypendium wszystkim kandydatom.

STYPENDIUM
Uczniowie wraz z swoimi opiekunami, do końca roku szkolnego będą pracować zgodnie z opracowanym wspólnie z nimi Indywidualnymi Programami Edukacyjnymi.
Zakres materiału będzie obejmował zagadnienia z następujących przedmiotów:
Sandra Ługiewicz biologia, opiekun Dominika Kowalska
Maciej Wyrostekgeografia, opiekun Mirosława Flaszyńska
Natalia Ziołkowskamatematyka, opiekun Anita Wolska