Baterie zbieramy – wspólnie o środowisko dbamy


Baterie zbieramy - o środowisko dbamy

Maluchy z oddziału przedszkolnego „Przyjazny Świat Dzieci” biorą udział w konkursie „Baterie na wagę czystego środowiska” , którego przedmiotem jest zbiórka zużytych baterii oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi jakimi są baterie małogabarytowe.
Organizatorem konkursu jest Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Finał kampanii zaplanowano na 12 grudnia 2014 r. w siedzibie Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

psd1 psd2 psd3 psd4

 

Wspólnie dbamy o klimat i wizerunek naszej szkoły.

Zespół Szkół w Marzęcicach od wielu lat współpracuje z Klubem Gaja, który propaguje sadzenie drzew jako przeciwdziałanie zmianom klimatycznym na świecie.
Dnia 9.09.2014r. w ramach obchodów „Święta Drzewa” i przygotowań do uroczystości przekazania Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi oraz Gimnazjum im. Przyjaciół Ziemi sztandarów, odbyła się w szkole akcja sadzenia drzew. Uczniowie wszystkich oddziałów, pod opieką wychowawców klas, posadzili przed budynkiem szkoły swoje klasowe drzewo.
Sadzenia drzew miało na celu kształtowanie odpowiedzialności za przyrodę i pokazanie, jak można o nią dbać będąc uczniem.
Wspólne sadzenie drzew w ramach programu przyczynia się do zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia skutków zmian klimatycznych na Ziemi. Dla wszystkich dzieci było to niezwykłe przeżycie, gdyż w ten sposób mogły również przyczynić się do upiększenia terenu przyszkolnego.
Sadząc drzewa świętujemy, budujemy relacje, chronimy przyrodę dla nas i następnych pokoleń.
Już za jakiś czas dęby, buki , graby i jarzębiny wypuszczą pierwsze pąki i efekty pracy wszystkich zaangażowanych w tą akcję osób będą cieszyć nasze oczy.

„Święto Drzewa” to w naszej szkole nie tylko akcja sadzenia drzew, ale także całoroczny program edukacji ekologicznej obejmujący m.in. takie działania, jak:
• zbieranie makulatury,
• przeprowadzenie lekcji tematycznych (wychowawcze, biologia, przyroda),
• wycieczki i zajęcia w terenie ,wyjazdy na leśne ścieżki edukacyjne
• konkursy plastyczne, fotograficzne
• rodzinne sadzenie lasu

Działamy lokalnie, myślimy globalnie!!!

1410683882025 1410683881213 1410683880734 1410683879023 1410683876979 1410683876521 1410683875585 1410683874698 1410683873606 1410683872551 1410683869212 11 10 9 8 7 6 5 4

„Wiem wszystko o niskiej emisji”

W dniu 23 września 2014r. w Gimnazjum im. Przyjaciół Ziemi odbył się konkurs wiedzy na temat niskiej emisji gazów do atmosfery. Konkurs przeznaczony był dla uczniów gimnazjum naszej szkoły.
Celem konkursu było zainteresowanie uczniów tematyką walki z niską emisją. Konkurs miał też pobudzić w młodych ciekawość świata i poszerzać ich horyzonty myślowe.
W konkursie uczestniczyło 12 uczniów – po dwóch uczestników z każdej klasy gimnazjum. Uczestnicy rozwiązywali test jednokrotnego wyboru składający się z 18 pytań zamkniętych.
Nad prawidłowym przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie: Dominika Kowalska, Mirosława Flaszyńska, która wyłoniła trójkę uczniów z największym wynikiem: Rafał Ziółkowski kl.IIIB, Mateusz Ząbkiewicz kl.IIIB, Paweł Gierszyński kl.IIIA. Nagrody w konkursie ufundowała Gmina Kurzętnik.

Bez nazwy5 Bez nazwy4 Bez nazwy3 Bez nazwy2 Bez nazwy1          Bez nazwy

Zwycięzcy konkursu

Paweł, Rafał i Mateusz