Święto Niepodległości

Z okazji zbliżającej się 94 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w Zespole Szkół w Marzęcicach cała społeczność uczniowska  wraz z gronem pedagogicznym uczestniczyła w uroczystej akademii przygotowanej przez młodych artystów ze szkoły podstawowej. Apel rozpoczął się odśpiewaniem „Mazurka Dąbrowskiego” oraz krótkim przemówieniem pani dyrektor, która nawiązała do tego szczególnego święta. Uznawane za najważniejsze w naszej historii wydarzenie wspominaliśmy w montażu słowno-muzycznym oraz inscenizacji przedstawionej w postaci wspomnień babci, żołnierzy, którzy opowiadali o trudnych czasach dla narodu polskiego, ale także o odrodzeniu ojczyzny. Ta „podróż przez historię” naszego państwa przybliżyła wszystkim zgromadzonym genezę Narodowego Święta Niepodległości, o którym powinniśmy zawsze pamiętać poprzez szanownie symboli narodowych, zachowywanie polskich tradycji, a także poprzez dbałość o poprawność języka polskiego. Chórek ze szkoły podstawowej wprowadził publiczność w odświętny nastrój pięknie wykonanymi pieśniami patriotycznymi. Akademię przygotowały panie: Anna Błaszkowska, Anna Lewicka i Katarzyna Golder.