Las zachwyca

Zespół Szkół w Marzęcicach – Gimnazjum realizował projekt pt. „Korzenie nie znają granic”. W ramach projektu zorganizowano:
spotkanie z leśnikiem p. Waldemarem Kopyczyńskim „Ocena stanu zalesienia na terenie Powiatu Nowomiejskiego i gospodarka leśna w Nadleśnictwie Brodnica”. Na spotkaniu obecna była p. Ada Furmanek pracownik Urzędu Gminy w Kurzętniku, która przybliżyła zagadnienie związane z gospodarką odpadami na terenie gminy.
zbiórka makulatury na akcję „Ratuj konie – Klub Gaja”
posadzenie jarząba pospolitego przed szkołą i w remizie śródpolnej 30 szt.
wielopokoleniowe sadzenie lasu w Leśnictwie Grabiny (24 ary) 26.10.2012 roku
konkurs plastyczny „Korzenie nie znają granic”, na który wpłynęło 80 prac z 6 szkół, w tym 1 z Litwy (Średnia Szkoła im. Anny Krepsztul w Butrymańcach).
Aby podnieść atrakcyjność przyznawanych nagród zdecydowano się na zakup książek o tematyce plastycznej, farb i kredek ze sklepu dla plastyków, gdyż materiały są niedostępne dla uczniów, a szczególnie szkół polskich na Litwie. Ze względu na bardzo krótki okres realizacji wystawa pokonkursowa zostanie zorganizowana z udziałem uczniów z Litwy na początku grudnia.

 

 

Dzień Papieski

16 października 2012 r. w Zespole Szkół w Marzęcicach odbył się uroczysty apel poświęcony 34 rocznicy Pontyfikatu Jana Pawła II, w którym udział wzięli również mieszkańcy Marzęcic. Uczniowie gimnazjum przygotowali część artystyczną w formie relacji reporterskiej z Wadowic, Watykanu i Zespołu Szkół w Marzęcicach. Młodzi aktorzy przybliżyli nam w postaci wspomnień życie Jana Pawła II. Uroczystość uświetniły piękne pieśni wykonane przez uczniów naszej szkoły. Podsumowaniem części artystycznej było wspólne zaśpiewanie „Barki”. Na koniec zabrał głos ks. Michał Rogoziński.
Część artystyczną i oprawę muzyczną przygotowała pani Anna Lewicka. Dyrektor szkoły przekazała prezent do biblioteki szkolnej w postaci zestawu książek i płyt poświęconych pielgrzymkom Jana Pawła II do Polski.

Słodkie ślubowanie

9 października 2012 r. uczniowie kl. I Gimnazjum w Marzęcicach w obecności Dyrekcji Szkoły i Grona Pedagogicznego, rodziców złożyli uroczyste ślubowanie.
Najmłodsi gimnazjaliści mieli okazję zmierzyć się w „Pojedynku klas” przygotowanym przez starszych kolegów. Zwycięzcy otrzymali nagrodę „Niespodziankę” oraz upominki ufundowane przez Radę Rodziców.
W tym samym dniu obchodziliśmy także Dzień Edukacji Narodowej. Uczniowie gimnazjum przedstawili krótką genezę tego święta oraz złożyli życzenia wszystkim pedagogom. O doznane wrażenia estetyczne i miłą atmosferę zadbali młodzi recytatorzy oraz chórek ze Szkoły Podstawowej pod kierownictwem pani Anny Lewickiej. Pani dyrektor – Hanna Makowska podziękowała wszystkim nauczycielom za zaangażowanie w pracę oraz wręczyła Nagrody Dyrektora.
10 października 2012 r. odbyło się ślubowanie kl. I Szkoły Podstawowej w Marzęcicach, na którym gościliśmy wójta Gminy Kurzętnik pana Wojciecha Dereszewskiego. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie. Następnie ślubowanie złożyli rodzice, w którym zobowiązali się do miłości, opieki i wsparcia w zdobywaniu wiedzy i umiejętności. Uczniowie kl. I zostali przyjęci do SKO oraz otrzymali gadżety Banku PKO i upominki od Rady Rodziców w postaci olbrzymich cukierków.